Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι όσοι επαγγελματίες αλιείς ενδιαφέρονται για ειδική άδεια αλίευσης μεγάλων πελαγικών (ξιφία, τόνου και μακρύπτερου τόνου), θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 22 Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή. 

Οι άδειες χορηγούνται μετά από αξιολόγηση και σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης θαλάσσιας Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την 5088/78186/25-06-2013 Υπουργική Απόφαση ΥπΑΑΤ (ΦΕΚ 1680/Β/09-07-2013) που ρυθμίζει την Αλιεία Μεγάλων Πελαγικών Ψαριών (ξιφία, κόκκινου τόνου και μακρύπτερου τόνου) 

• Η αλιεία τόνου (Thunnus thynnus), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga) και ξιφία (Xiphias gladius) διενεργείται στα εθνικά ύδατα και στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου μόνο από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη ελληνικής σημαίας, που διαθέτουν: α) «Αλιευτική Άδεια» (επαγγελματική άδεια αλιείας σκάφους) και β) «Άδεια Αλίευσης» μεγάλων πελαγικών ειδών (ειδική άδεια αλιείας).

• Απαγορεύεται η στοχευόμενη αλιεία (αλιεία με σκοπό τη σύλληψη του συγκεκριμένου είδους) των ειδών τόνος (Thunnus thynnus), μακρύπτερος τόνος (Thunnus alalunga) και ξιφίας (Xiphias gladius) με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε σκάφος εάν αυτό δεν διαθέτει ειδική άδεια αλίείας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας αλιείας μεγάλων πελαγικών ειδών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις υποχρεώσεις των πλοιοκτητών σκαφών που επιθυμούν να ψαρεύουν ξιφία, τόνο και μακρύπτερο τόνο μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Tηλ.: 2821346653-4, Fax: 282134665, e-mail: [email protected]