Το Επιμελητήριο Ηρακλείου ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο ότι το ΝΕΟ επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση για νέους ανέργους ηλικίας άνω των 30 ετών», γνωστό και ως Voucher, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΜΕΣΑ.

Η νέα αυτή δράση θα δώσει την ευκαιρία σε ανέργους να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης επιδοτούμενης κατάρτισής τους.

Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ θα υλοποιήσει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού και καλεί τους υποψήφιους άνεργους εκπαιδευόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν, να συμπληρώσουν εγκαίρως την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το ΚΕΚ Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, υπεύθυνη κα. Λένα Στεφανουδάκη, τηλ: 2810 247034, 2810 302730 e-mail : [email protected]

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, στο νέο πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσληφθούν και να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στον ιδιωτικό τομέα, με αμοιβή από το ίδιο το Πρόγραμμα.

Η δράση θα περιλαμβάνει:

• θεωρητική κατάρτιση
• πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
• πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
• εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Σκοπός της δράσης θα είναι η ενίσχυση των ανέργων, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, πιστοποίησης και απασχόλησης.