Την τακτική τυο συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το  Δημοτικό Συμβούλιο στο Κατάστημα του Δήμου Πλατανιά στο Γεράνι Κυδωνίας στις 14/07/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 14/07/2014

Θέμα 1ο: Αναμορφώσεις Πρ/σμού, Τεχνικού Προγράμματος & ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 2ο: Ανάκληση της με αριθμ. 182/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, έγκριση της υπ. αρ. 40/2014 μελέτης και προσδιορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών θεομηνίας σε υποδομές εκπαίδευσης του Δήμου Πλατανιά”
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, Δήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 3ο: Αναγνώριση του δρόμου που ενώνει τον οικισμό Φουρνέ με τον οικισμό Μεσκλά (δρόμος Ο.Α.ΔΥ.Κ.) ως κύριου Δημοτικού
Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Σολιδάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 4ο: Αντικατάσταση μελών Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πλατανιά
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 5ο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εργοδοτών για πρακτική άσκηση μαθητών του Ε.Π.Α.Σ. Ταυρωνίτη για τα σχολικά έτη 2014 – 2015 & 2015 - 2016
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 6ο: Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των Α/θμιων και Β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Π .Ε. Χανίων για το έτος 2014
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Καλαϊτζάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 7ο: Συμμετοχή Δήμου Πλατανιά, ως συνδιοργανωτής των εκδηλώσεων στις 2/08/20104 στην Τοπική Κοινότητα Σκινέ για την προβολή, προώθηση και διαφήμιση του κρητικού πορτοκαλιού
Εισηγητής: κ. Νικόλαος Δασκαλάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά

Θέμα 8ο: Ψήφιση πίστωσης για μετακινήσεις αιρετών
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μαλακωνάκης, Αντιδήμαρχος Πλατανιά