Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, διοργανώνει Ημερίδα Διαβούλευσης επί του Προσχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Κρήτης (GR13), στον Άγιο Νικόλαο, την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2014.

Το Σχέδιο Διαχείρισης των υδατικών πόρων του συγκεκριμένου Υδατικού Διαμερίσματος, διαμορφώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, καθώς και με εμπλεκόμενους Φορείς και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού (Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., Πολυτεχνείο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, τα Παραρτήματα του ΙΓΜΕΜ και ΕΛΚΕΘΕ, κλπ.).

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, κρίνεται απαραίτητη σε όλες τις φάσεις της κατάρτισης του Σχεδίου Διαχείρισης και αποφασιστικής σημασίας για να εξασφαλιστεί ότι όλη η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.

Η συμμετοχή όλων στην Ημερίδα Διαβούλευσης στον Άγιο Νικόλαο είναι ελεύθερη, η σημασία όμως των Σχεδίων Διαχείρισης για τον καθένα την καθιστά επιβεβλημένη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, στα τηλέφωνα 2106931310, 2106931272 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]