Στις τουριστικές περιοχές ντάλα καλοκαίρι οι άχρηστοι Δημοτικοί "άρχοντες" κάνουν έργα ...σκάψιμο,μπάζα,σκόνες,οχήματα...

Τι ΑΘΛΙΟΙ τύποι ΘΕΕ μου...

Λες κι το χειμώνα που περασε ήταν αδύνατον να τα πράξουν...

Έφεραν τώρα που σιγά σιγά φεύγουν τους ημετέρους τους για κανά τελευταίο εργάκι ,να λαδώσει το άντερο...γιατί τα χρόνια μακρυά απ την εξουσία θα πολλά και δύσκολα.

Αδιαφορούν για το Τουρισμό,αλλά κάνουν σχόλια και κριτικές.Γράφουν στα παπούτσια τους όσους επιχειρούν,αλλά θέλουν να ναι συνέταιροι στα κέρδη τους...

Κι όλοι αυτοί θα σώσουν εμάς ...ΞΕΦΤΥΛΕΣ !!!

ΚΣ