Η φορητότητα αριθμών είναι η δυνατότητα που έχετε να διατηρείτε τον τηλεφωνικό αριθμό σας κάθε φορά που αλλάζετε εταιρεία. Η φορητότητα Αριθμών ισχύει για τους αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Μπορείτε λοιπόν να διατηρείτε τον αριθμό του σταθερού τηλεφώνου σας (PSTN, ISDN κλπ.), όταν αλλάζετε πάροχο και εφόσον παραμένετε στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Επισημαίνεται ότι η μεταφορά αριθμού εντός της ίδιας γεωγραφικής Περιοχής, χωρίς αλλαγή εταιρείας, δεν εντάσσεται στη φορητότητα Αριθμών, αλλά εναπόκειται στην εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας.

Όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία, μπορείτε να διατηρείτε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου σας (π.χ. 69Χ 111 1111) όταν αλλάζετε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας. Κατά συνέπεια, τα πρώτα 3 ψηφία ενός αριθμού κινητής τηλεφωνίας (693,
694, 697, 699), πλέον δεν υποδηλώνουν απαραίτητα σε ποιο δίκτυο
ανήκει ένας συνδρομητής. Επισημαίνεται ότι η φορητότητα Αριθμών δεν περιλαμβάνει τη μεταφορά σταθερού αριθμού σε κινητό, ούτε το αντίστροφο.

Για τη φορητότητα δεν προβλέπεται συγκεκριμένο τέλος, αλλά το ύψος του εναπόκειται στην εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας.

Για να μεταφέρετε με φορητότητα τον αριθμό σας, πρέπει να απευθυνθείτε στην εταιρεία στην οποία θέλετε να μεταφέρετε τον αριθμό σας και να υποβάλετε σχετική αίτηση φορητότητας. Η αίτηση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και αίτηση για τη διακοπή των υπηρεσιών από την παλαιά εταιρεία. Την αίτηση μπορείτε να την υποβάλετε σε όλα τα σημεία πώλησης όπου γίνονται και οι νέες συνδέσεις (καταστήματα λιανικής των εταιρειών ή συνεργατών τους).

Επιπλέον, πολλές εταιρείες, ανάμεσα στις οποίες και εκείνες της κινητής τηλεφωνίας, σας προσφέρουν τη δυνατότητα να υποβάλετε την αίτηση Φορητότητας καλώντας απλώς ένα σύντομο κωδικό υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Η νέα εταιρεία προωθεί την αίτησή σας, ενημερώνει την παλαιά εταιρεία για τη φορητότητα του αριθμού και τη διακοπή της σύνδεσης και επίσης, διεκπεραιώνει όλες τις διαδικασίες για τη μεταφορά του αριθμού.

Η Φορητότητα προϋποθέτει ότι έχετε ενεργοποιημένη σύνδεση, η οποία δε βρίσκεται σε διακοπή λόγω ληξιπρόθεσμων και απαιτητών οφειλών σας.

Εάν δηλαδή έχει καταργηθεί η σύνδεσή σας με την εταιρεία, τότε ο αριθμός πλέον δε συνδέεται με εσάς και επομένως, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε ή να τον μεταφέρετε.

Η Φορητότητα Αριθμού είτε σταθερής είτε κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Στην περίπτωση της κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε να καθορίσετε προθεσμία μεγαλύτερη από την παραπάνω, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες.

Προκειμένου να μάθετε αν έχει ολοκληρωθεί η Φορητότητα Αριθμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της νέας εταιρείας για να ενημερωθείτε εάν έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά του αριθμού σας.

Οι εταιρείες που εμπλέκονται στη διαδικασία της Φορητότητας Αριθμών, οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζουν κατά το μέγιστο δυνατόν αδιάκοπη υπηρεσία στο συνδρομητή.

news.gr/Χρύσα Τσιώτση-Δικηγόρος 
LL.M in Information Technology and Telecommunications Law