Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ οι Προσωρινοί Πίνακες Επιλογής βρεφών και νηπίων στους Β.Ν.Σ. του ΟΑΕΔ για το Σχολ. Έτος 2014-2015.

Τα αποτελέσματα που αναρτήθηκαν είναι:

1. Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών -1,5 ετών)

2. Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών -2,5 ετών)

3. Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 –την προσχολική ηλικία)

Οι παραπάνω πίνακες διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τα Πρακτικά των Α΄Βάθμιων Επιτροπών Επιλογής βρεφονηπίων, οι οποίες συγκροτήθηκαν με την αρ.πρωτ. 57076/3-7-2014 και Aπόφαση Διοικητή του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr.

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 49512/12-06-2014 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, εντός πέντε(5) ημερών υποβάλλονται ενστάσεις στους κατά τόπους Β.Ν.Σ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης των ενστάσεων από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές, θα καταρτιστούν και θα αναρτηθούν μέχρι τέλους Ιουλίου οι οριστικοί Πίνακες Επιλογής, Αναπληρωματικών και Αποκλειόμενων βρεφών- νηπίων.

Δείτε ΕΔΩ τους προσωρινούς πίνακες

newpost.gr