Συνεργασία είχε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Δημήτρη Αγαπάκη και με στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου.

Συζητήθηκε η εφαρμογή του Ν.4257/2014 που αφορά ρυθμίσεις όλων των οφειλών, Φυσικών και Νομικών Προσώπων, προς τον Δήμο και τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

Συγκεκριμένα με βάση το νόμο δίνεται η δυνατότητα στους δημότες να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 14-04-2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου.

Ενημερώνουμε και καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν την δυνατότητα να ωφεληθούν από τις ρυθμίσεις, με υποβολή αίτησης τους στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου μέχρι 14-08-2014.

Η ρύθμιση προβλέπει διαγραφές προστίμων, ελαφρύνσεις και πολλές δόσεις (24 έως 100) ανάλογα με το ύψος της οφειλής.

Το άρθρο 51 του νόμου 4257/2014 που αναφέρεται στα παραπάνω έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου www.heraklion.gr από το Τμήμα Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων Φορολογητέας Ύλης της Οικονομική Υπηρεσία τηλέφωνο επικοινωνίας 2813 409146