Από χθες όπως άλλωστε πληροφορηθήκαμε άρχισε η αύξηση και το πλαφόν στη συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, που ορίστηκε και η νέα κοστολόγηση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ.

Έτσι,καταργήθηκε το ποσοστό συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ, 50% επί της διαφοράς, από την ασφαλιστική τιμή, έτσι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει την συμμετοχή του και όλη την διαφορά της λιανικής τιμής, μείον την ασφαλιστική τιμή, μέχρι το ποσό των 50 ευρώ.

Επίσης, ορίστηκαν όρια φαρμακευτικής δαπάνης των ιατρών ανά ασθενή, ανά ειδικότητα, ανά νομό και ανά μήνα, καθώς, επίσης και ποσοστιαία όρια συνταγογράφησης για τα φάρμακα δραστικών ουσιών εκτός προστασίας.

Με αυτό τον τρόπο άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και που χρειάζονται νέα πρωτοποριακά φάρμακα, μένουν ακάλυπτα. Π.χ. σκλήρυνση κατά πλάκας και γενικά όσοι παίρνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή,αλλά και άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα, π.χ. ζαχαρώδη διαβήτη, το ίδιο.

Πάμε γι άλλα ...

ΚΣ