Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καταβάλλει αόκνως προσπάθεια για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η αποτελεσματικότητα της οποίας βασίζεται στην ευαισθητοποίηση του κοινού.

Παρά την έμφαση που έχει δοθεί στον τομέα της πρόληψης των ατυχημάτων εντός θαλασσίου ύδατος, αλλά και τις στοχευόμενες δράσεις που έχουν σε επίκαιρο χρόνο αναληφθεί αναφορικά τόσο με τη δικτύωση των εμπλεκόμενων φορέων όσο και με το σχεδιασμό και την οργάνωση του υφιστάμενου δικτύου ναυαγοσωστικής κάλυψης των λουτρικών εγκαταστάσεων, τα περιστατικά απώλειας ανθρωπίνων ζωών (λουομένων) στη θάλασσα καταδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη ευρείας ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ασφαλούς συμπεριφοράς στη θάλασσα, μέσω της δημοσιοποίησης αναλυτικών οδηγιών και συμβουλών.

Για την ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονεί η θάλασσα και τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της πρόληψης, η οποία λειτουργεί σαν προστατευτική ασπίδα και ως εργαλείο γνώσης, το Λιμεναρχείο εξέδωσε οδηγίες προς λουομένους και συμβουλές ασφαλούς κολύμβησης (δείτε εδώ και εδώ)

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γίνεται στα πλαίσια ενεργειών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη μείωση των ατυχηματικών περιστατικών στη θάλασσα.