Απο τις 10 Ιουνίου δεν θα μπορεί να ασφαλιστεί κανένα όχημα, εαν ο ιδιοκτήτης του δεν το έχει περάσει απο ΚΤΕΟ και δεν έχει πάρει Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε απο την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Κρήτης 

"από την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 τίθεται σε εφαρμογή ο Ν.3446/2006 (ΦΕΚ 49 Α΄), που εισάγει νέες ρυθμίσεις για την οδική ασφάλεια όπως: 

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας προκειμένου να τα ασφαλίσουν, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

'Οταν το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του οχήματος υποχρεούται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους μέχρι και διακόσια τοις εκατό (200%) του καταβαλλόμενου για την κατηγορία του οχήματος ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης."