Ένα ευρύ πρόγραμμα τσιμεντοστρώσεων δρόμων σε αγροτικές αστικές και ημιαστικές περιοχές του Δήμου Ηρακλείου (εντός και εκτός πόλεως) ξεκινά το επόμενο διάστημα.

Σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ.Γιάννης Κουράκης υπέγραψε τη σύμβαση με τον Ανάδοχο του έργου που προέκυψε από Ανοιχτό Δημόσιο Διαγωνισμό και άμεσα ξεκινούν οι εργασίες τσιμεντόστρωσης δρόμων.

Το έργο ύψους 444.881,37 ευρώ χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.