Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν οι εισπράξεις της φορολογικής διοίκησης από την πάταξη της φοροδιαφυγής σε υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. Αν και σε επίπεδο ελέγχων η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεπερνά τους στόχους που έχει θέσει η τρόικα, σε επίπεδο είσπραξης βεβαιωμένων εσόδων η κατάσταση είναι απογοητευτική.

Στο εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2014 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεπέρασε το στόχο των ελέγχων που θέτει το Μνημόνιο.

Συγκεκριμένα, από την αρχή του έτους έως τα τέλη Ιουνίου 2014 ολοκλήρωσε 344 έλεγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, όταν ο στόχος εξαμήνου αναφερόταν σε 307 ελέγχους.

Κατά τους ελέγχους αυτούς παραπέμφθηκαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών 33 υποθέσεις, ενώ σε 64 περιπτώσεις η ΓΓΔΕ υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά για φοροδιαφυγή. Πρέπει να σημειωθεί πως ήδη εφορίες και ελεγκτικά κέντρα ελέγχουν 1.122 υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου.

Όμως οι έλεγχοι από μόνοι τους δεν ικανοποιούν τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ. Σύμφωνα με αυτές τις δεσμεύσεις η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα έπρεπε στο πρώτο εξάμηνο 2014 να έχει εισπράξει το 50% όλων των βεβαιωθέντων φόρων στις υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου.

Οι φόροι που βεβαιώθηκαν στις 344 περιπτώσεις που ελέγχθηκαν πλήρως μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2014 ανήλθαν σε 377 εκατ. ευρώ.

Αν και από αυτούς θα έπρεπε να εισπραχθεί το 50%, ήτοι 188,5 εκατ. ευρώ, το σύνολο των εισπραχθέντων φόρων και προστίμων στο εξάμηνο ανήλθε μόλις σε 19,1 εκατ. ευρώ. Δηλαδή η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων εισέπραξε στο εξάμηνο από τις υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου το 1/10 των φόρων που θα έπρεπε να εισπράξει βάσει του Μνημονίου.

in.gr/Θανάσης Κουκάκης