Την διάθεση πιστώσεων για την ταχύτερη δυνατή ανάθεση μελέτης και κατασκευής των έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του ΒΟΑΚ ζήτησε ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να προχωρήσει η ανάπτυξη της Κρήτης για την οποία απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και ειδικά των οδικών αξόνων.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ζήτησε να πληροφορηθεί τι προβλέπεται από το πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και πότε θα αρχίσει η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων και η εκτέλεση των έργων προκειμένου η Κρήτη μεταξύ των άλλων να σταματήσει να θρηνεί νεκρούς από τα πολλαπλά θανατηφόρα ατυχήματα που γίνονται στον ΒΟΑΚ ο οποίος είναι απόλυτα ανεπαρκής για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που γίνονται στο νησί.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσε ο κ. Κεφαλογιάννης στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με θέμα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης:

"Ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης μήκους 313 χιλιομέτρων μελετήθηκε την δεκαετία του 1960 και ολοκληρώθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος του την δεκαετία του 1970 με μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα μελέτης 90 χλμ/ώρα, Ήδη ο άξονας αυτός είναι απόλυτα ανεπαρκής για να υποστηρίξει τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο νησί, δεδομένων και των οχημάτων νέας τεχνολογίας που κινούνται πλέον σε αυτόν.

Η Κρήτη είναι μα από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες περιφέρειες της Ευρώπης, δεδομένου ότι η οικονομία της στηρίζεται από την αγροτική και τουριστική ανάπτυξη όσο και από την μεταποίηση. Για να συνεχισθεί η ανάπτυξη της Κρήτης απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των υποδομών και ειδικά των οδικών αξόνων

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η επιβράδυνση της ανάπτυξης της Κρήτης αλλά και τα πολλαπλά θανατηφόρα ατυχήματα (500 νεκροί από το έτος 2000)

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποιες πιστώσεις και από ποια ευρωπαϊκά προγράμματα μπορούν να διατεθούν για την ταχύτερη δυνατή ανάθεση της μελέτης και κατασκευής των έργων βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του βορείου οδικού άξονα Κρήτης;

2. 2. Τι προβλέπεται από το πρόγραμμα διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών για το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης και πότε θα αρχίσει η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων και η εκτέλεση των έργων;"