Υπεγράφησαν σήμερα μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Νομού Χανίων και των αντίστοιχων αναδόχων, δύο συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού 207.000,00 €, τα οποία θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις λιμενικές υποδομές και την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της Χώρας Σφακίων και της Παλαιόχωρας.

Και τα δύο έργα έχουν ενταχθεί από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Χανίων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2014. Τα έργα αυτά είναι:

1) «Ανακατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης των Ε/Γ πλοίων στην Χ. Σφακίων» προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον Δημήτρη Βιολάκη

Η ράμπα πρόσδεσης Ε/Γ πλοίων της Χ. Σφακίων βρίσκεται εκτός του Λιμενίσκου της Μ. Λιμνώνας και χρησιμοποιείται από τα Ε/Γ πλοία που συνδέουν ακτοπλοϊκά το Λουτρό, την Γαύδο και την Αγ. Ρουμέλη με την Χ. Σφακίων. Έχει κατασκευαστεί το 1989 και τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί σημαντικές φθορές στα οδοστρώματα και την ανωδομή της ράμπας και υποσκαφές στο ύφαλο τμήμα της.

Η καλή κατάσταση της ράμπας είναι απαραίτητη επειδή χρησιμοποιείται ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο που υπάρχει αυξημένη κίνηση, αλλά και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες όταν τα Ε/Γ πλοία δεν μπορούν να προσδέσουν στον Λιμενίσκο της Μαύρης Λιμνώνας.

Για την ανακατασκευή της ράμπας θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: α) Αποκατάσταση των υποσκαφών στο ύφαλο τμήμα της ράμπας με ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση σιδηροτύπων. Για να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των υποσκαφών θα γίνει διαπλάτυνση της ράμπας. β) Τοπικές καθαιρέσεις των οδοστρωμάτων και των ανωδομών και ανακατασκευή τους με οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. γ) Ενίσχυση των πρανών με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου, ενώ θα τοποθετηθούν και δύο νέες δέστρες ελκτικής ικανότητας 100 τόνων.

2) «Διαμόρφωση-Βελτίωση Χερσαίων Χώρων Λιμένα Παλαιόχωρας Χανίων» προϋπολογισμού 117.000,00 € με Φ.Π.Α. με ανάδοχο τον Νίκο Σπυριδάκη

Στον Λιμένα Παλαιόχωρας στη θέση «Τηγάνι», η υπάρχουσα διαμορφωμένη, με απλή οδοστρωσία, χερσαία ζώνη παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια λόγω χρήσης αλλά και καιρικών συνθηκών (κυρίως βροχοπτώσεων) έντονες φθορές, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διακινούμενους επιβάτες και τα διερχόμενα οχήματα.

Για την διαμόρφωση-βελτίωση των χερσαίων χώρων του λιμένα θα εκτελεστούν οι εξής εργασίες: α) Κατασκευή τοιχείου προστασίας από σκυρόδεμα στη ρίζα της υπάρχουσας θωράκισης με φυσικούς ογκολίθους στο νοτιοδυτικό τμήμα του χερσαίου χώρου, για προστασία λόγω της θαλάσσιας διάβρωσης. β) Ανακατασκευή της οδοστρωσίας με συμπλήρωση όπου απαιτείται μίας στρώσης βάσης οδοστρωσίας για την επίτευξη των επιθυμητών κλίσεων, βάσει των υπαρχουσών επιστρώσεων σκυροδέματος αλλά και για την απαιτούμενη απορροή των όμβριων και γ) Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε μία στρώση βάσης σε ένα μεγάλο μέρος του λιμένα.