Τη Δευτέρα 28/7/2014 ξεκινάει η καταβολή Δωροσήμου του Β΄ Τετραμήνου του 2014. Αναλυτικά οι ημερομηνίες είναι 28, 29/7/2014 και 5, 6, 7, 20, 21/8/2014, εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των Υποκ/των.

Δικαιολογητικά πληρωμής:

• Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
• Απόσπασμα Λογαριασμού Ασφαλισμένου ή ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης.

Το δωρόσημο καταβάλλεται και μέσω Τραπεζών σε όσους οικοδόμους εκδήλωσαν επιθυμία και υπέβαλαν την σχετική αίτηση - δήλωση. Ειδικά για τους παραπάνω, η κατάθεση του δικαιούμενου ποσού δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί την 28/7/2014 στον τραπεζικό τους λογαριασμό.