Ο Δήμαρχος Πλατανιά κος.Μαλανδράκης Ιωάννης , απέστειλε επιστολή το υπ’ αριθμ. 13495/26-5-11 με θέμα « Ασφαλιστικές Εισφορές προς τον ΕΛΓΑ» προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο κοινοποιούσε στην ΓΕ.ΣΑ.ΣΕ, στον Αγροτικό Συν/σμο Παραγωγών Εσπεριδοειδών και Υποτροπικών Ν.Χανίω«Ο ΚΟΡΜΟΣ» & στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού « Η ΕΝΟΤΗΤΑ» στην οποία ανάφερε: συγκεκριμένα, με την εφαρμογή της ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, οι παραγωγοί καλούνται να ασφαλίσουν τα δέντρα τους, την ίδια στιγμή, όμως, δεν αποζημιώνονται ενδεχόμενες ζημιές στην παραγωγή της τσουνάτης ελιάς, καθώς, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, θεωρείται δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα ελαιόδεντρα είναι στρωμένα με δίχτυα ελαιοσυλλογής και έτσι δεν δικαιολογείται καμία απώλεια ελαιόκαρπου.

Επίσης, αντίστοιχες είναι οι περιπτώσεις σε ποικιλίες εσπεριδοειδών, όπως τα Newhall και τα Valencia, οι οποίες πολύ σπάνια υφίστανται ζημιές από καιρικά φαινόμενα, διότι η πρώτη ποικιλία είναι πρώιμη και η δεύτερη είναι καλοκαιρινή. Αυτά, όμως, δεν λαμβάνονται υπόψη και ο παραγωγός, καλείται να πληρώσει τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Τα παραπάνω να ληφθούν υπόψη για τις εισφορές υπερ ΕΛΓΑ.