Σημαντικά κεφάλαια έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα και τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πρώτο εξάμηνο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος επιστροφής των κεφαλαίων είναι είτε μέσω κρατικών ή εταιρικών ομολόγων είτε μέσω μετοχών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. 

Η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει πως τον Μάιο του 2014 οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα από μη κατοίκους εμφάνισαν καθαρή εισροή, δηλαδή αύξηση, ύψους 653 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με το Βήμα η πλέον σημαντική συναλλαγή ήταν η εισροή 595 εκατομμυρίων ευρώ, από την συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας Capital Group Companies Inc στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank.

newsbeast.gr