Μετά από περίπου δύο χρόνια... ξενιτιάς ο Α.Ο. Περιβολίων με αίτηση προς τον Δήμο Χανίων, ζητάει να επιστρέψει στη φυσική του έδρα, στο γήπεδο Περιβολίων, το οποίο χρησιμοποιούν ως έδρα Πλατανιάς και Α.Ο. Χανιά.

Σύμφωνα με τον ΑΟΠ οι συνθήκες χρήσης και στέγασης του γηπέδου της Μοναχής Ελιάς, που χρησιμοποίησε πέρσι ως έδρα, δεν είναι ίδιες με αυτές που παραχώρησε στο γήπεδο Περιβολίων. 

Η σχετική αίτηση: