Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνουν τους επιχειρηματίες της περιοχής ότι ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ πρόγραμμα που τους επιδοτεί με ποσά από 375 ευρώ και μέχρι 450 ευρώ για τέσσερις μήνες για την πρόσληψη ανέργων των προγραμμάτων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ.

Το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων περιλαμβάνει την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» απ’ όλη τη χώρα. Απ’ αυτούς οι 600 προέρχονται από το νομό Ηρακλείου.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι των Αναπτυξιακών Συμπράξεων:

• «Δίαυλος Απασχόλησης Δήμου Ηρακλείου» 100 άτομα

• «Δρόμοι Απασχόλησης» 100 άτομα

• «Κοινωνικός Ιστός» 100 άτομα

• «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης» 100 άτομα

• «ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ» 100 άτομα

• «Πρόοδος» 100 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν ν’ απευθύνονται στο τηλ. 2810-257270 (Γιώργος Ζερβός, Νεκταρία Δερμιτζάκη).