Ζημιές, αλλά σαφώς μικρότερες σε σχέση με την περασμένη χρονιά, παρουσιάζει η Aegean, η οποία συνεχίζει την επιθετική της πολιτική με νέα δρομολόγια, κυρίως στο δίκτυο του εξωτερικού, καλύπτοντας είτε μόνη της είτε με τη συνεργασία της Star Alliance, της οποίας είναι μέλος, περισσότερους προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η εταιρία στη δημοσιότητα, το πρώτο τρίμηνο του 2011 οι πωλήσεις ανήλθαν σε 105,8 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιές ύψους 18 εκ. ευρώ, σημαντικά βελτιωμένο από το 2010 που ήταν αρνητικό κατά €32,8 εκ., ενώ το αποτέλεσμα μετά από φόρους βελτιώθηκε σε €16,3 εκ. ζημιές, από ζημιές ύψους €25,6 εκ. το 2010.

Σημειώνεται ότι το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι το ασθενέστερο του έτους, για όλες τις αεροπορικές εταιρείες και παρουσιάζει κατά κανόνα αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα βασικά στοιχεία που έχουν επηρεάσει την αρνητική εξέλιξη των οικονομικών της εταιρίας είναι από τη μια πλευρά η συνεχιζόμενη κρίση, που έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της επιβατικής κίνησης και από την άλλη η άνοδος της τιμής του πετρελαίου, κατά περίπου 40% σε σχέση με το 2010, που αυξάνει το κόστος λειτουργίας. Στα δύο αυτά στοιχεία θα πρέπει να προστεθεί και ο συνεχιζόμενος ανταγωνισμός στο χώρο των αεροπορικών εταιριών.

Παρόλα αυτά, οι συνεχιζόμενες προσπάθειες για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ο περιορισμός της χωρητικότητας τους χειμερινούς μήνες, είχαν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων, εκτός καυσίμων, κατά 13%, και αποτέλεσαν τον κυριότερο παράγοντα περιορισμού του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Σε ότι αφορά την επιβατική κίνηση η Aegean μετέφερε 1,14 εκ. επιβάτες το πρώτο τρίμηνο φέτος, 15% λιγότερους σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, πραγματοποιώντας 18% λιγότερες πτήσεις.

zougla.gr