Στην πρώτη πώληση ομολόγων του στις αγορές, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων για το δανεισμό της Ιρλανδίας προχωρεί σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Αφορά την διάθεση 5ετών ομολόγων ύψους 5 δις. ευρώ με την εγγύηση των χωρών της Ευρωζώνης.

Υπολογίζεται πως η απόδοση των ομολόγων θα είναι περίπου 2,85% έναντι 2,34% που είναι η απόδοση για τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα και 2,79% για τα αυστριακά ομόλογα. Σύμφωνα, με άρθρο που δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα της Ελευθεροτυπίας, η ζήτηση για τα ομόλογα, με βάση το βιβλίο των προσφορών που έχει ανοίξει, είναι σχεδόν εννεαπλάσια του ποσού που θέλει να αντλήσει το Ταμείο.

Η υψηλή ζήτηση συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση της ισοτιμίας του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία έφθασε το πρωί στα 1,369 δολάρια για να υποχωρήσει αργότερα στα 1,362 δολ.

Σημειώνεται ότι το ΕΤΧΣ έχει την υψηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση (ΑΑΑ) από τους οίκους αξιολόγησης, καθώς έξι από τις χώρες της Ευρωζώνης που προσφέρουν τις εγγυήσεις για τα ομόλογα - η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο - έχουν επίσης την ανώτατη διαβάθμιση. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΕΤΧΣ, οι εγγυήσεις των χωρών της Ευρωζώνης ανέρχονται σε 440 δις. ευρώ, αλλά το Ταμείο δεν μπορεί να αντλήσει ισόποσα δάνεια, αλλά μόνο 250 δις. ευρώ με την υψηλότερη βαθμολογία.