Η προσπάθεια για την ανάκαμψη δεν έχει χρονικό ορίζοντα, αλλά απαιτεί συνέχεια και συνέπεια και κυρίως προσαρμογή στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς.

Μιλώντας στο Βήμα της Κυριακής και αναφερόμενος στα «κόκκινα» δάνεια, υπογράμμισε ότι το θέμα δεν αντιμετωπίζεται με «ευκαιριακές προσεγγίσεις» και «προσωπικές ατζέντες στελεχών και συμβούλων», ενώ χαρακτηρίζει «ερασιτεχνική» την άποψη ότι ένα τραπεζικό σύστημα που είχε συνηθίσει σε ποσοστά επισφαλειών της τάξης του 5%-7% μπορεί ως διά μαγείας να προσαρμοστεί στο σημερινό επίπεδο επισφαλειών.

Ο κ. Τουρκολιάς σημειώνει ακόμα ότι η διαχείριση των προβληματικών δανείων «απαιτεί πάνω από όλα τη διαμόρφωση ρεαλιστικής στρατηγικής», ενώ ο χρόνος επίτευξης συμφωνιών «πρέπει να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά το τρίμηνο».