Μεγάλη σημασία έχει να αναληφθούν ρητές δεσμεύσεις για την υλοποίηση των διασυνδέσεων των νησιών, υπογραμμίζει σε άρθρο παρέμβαση στο "Βήμα της Κυριακής", ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα και πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ, Γιώργος Περιστέρης.

Σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, για το οικονομικό και μόνο όφελος, ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο από την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, για την οποία οι κρατικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να αποσβεστεί μόλις σε λίγα έτη, θα εξοικονομούνται ετησίως περισσότερα από 400 εκατ. € από εξαγωγές συναλλάγματος για την προμήθεια πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση του νησιού.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής

Ως κράτος πρέπει να πάρουμε σύντομα στρατηγικές αποφάσεις, οι οποίες ίσως θα πρέπει να ενσωματωθούν στον τρέχοντα διαγωνισμό.

Κατά τη γνώμη του κ. Περιστέρη αυτές θα πρέπει να κινούνται στους εξής άξονες:

1. Εξασφάλιση της ανάπτυξης του δικτύου στα νησιά και στα δύο ανεξάρτητα ηλεκτρικά συστήματα Κρήτης και Ρόδου. Το συμφέρον της χώρας και των πολιτών απαιτεί την δέσμευση για την άμεση έναρξη κατασκευής τους ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μπορεί να γίνουν από τον ΑΔΜΗΕ με καθαρές δεσμεύσεις στον διαγωνισμό, από το Δημόσιο, από ιδιώτες με τη μέθοδο ΣΔΙΤ.

Ήδη, στη συζήτηση που είχε διεξαχθεί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ενόψει της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ είχαμε επισημάνει την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει το θέμα των δικτύων κι είχαμε τονίσει ότι πολύ σημαντικότερο από το ποιός θα είναι ο ιδιοκτήτης τους, είναι να γίνουν τα έργα με δέσμευση ρητή, απολύτως δεσμευτική κι αμετάκλητη κι όχι αόριστα σε βάθος 10ετίας, όπως προβλέπεται από τον διαγωνισμό, που στην πράξη θα γίνει τελικά 20ετία.

Η υλοποίηση των συνδέσεων είναι άκρως απαραίτητη ώστε να μην αυξηθούν περαιτέρω οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, να μειωθούν οι εισαγωγές ακριβών καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρισμού με μηδενική εγχώρια προστιθέμενη αξία και να μην επιβαρύνεται συνεχώς το ισοζύγιο πληρωμών.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική χώρα θα έχει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια κι αυτονομία της χώρας και θα οδηγήσει το σύστημα ηλεκτροπαραγωγής σε συνολικό εξορθολογισμό, επιτρέποντας την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των εγχώριων πηγών (λιγνίτης, αέρας, ήλιος, νερό).

Για το οικονομικό και μόνο όφελος, ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι μόνο από την υλοποίηση της διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, για την οποία οι κρατικές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να αποσβεστεί μόλις σε λίγα έτη, θα εξοικονομούνται ετησίως περισσότερα από 400 εκατ. € από εξαγωγές συναλλάγματος για την προμήθεια πετρελαίου για την ηλεκτροδότηση του νησιού.

2. Η ποιότητα συντήρησης του δικτύου της ηπειρωτικής χώρας πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον στα σημερινά καλά επίπεδα.

3. Θα πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα ο εξορθολογισμός των υπερβολικών χρεώσεων που επιβάλλει ο ΑΔΜΗΕ για τις υπηρεσίες του.

4. Επίσης, εκτιμούμε ότι θέματα προγραμματισμού της αγοράς (π.χ. προγραμματισμός λειτουργίας μονάδων παραγωγής) που σήμερα είναι στην αρμοδιότητα του ΑΔΜΗΕ πρέπει να εξαιρεθούν από την αρμοδιότητα του νέου ιδιώτη ιδιοκτήτη του ΑΔΜΗΕ.

Κατά συνέπεια, η υλοποίηση των διασυνδέσεων πρέπει να αποτελέσει απαράβατο όρο στη διαπραγμάτευση για την πώληση των δικτύων. Μάλιστα θα πρέπει να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων, π.χ. με την παροχή συγκεκριμένων οικονομικών εγγυήσεων και όχι μόνο με συμβατικές δεσμεύσεις.

Ταυτόχρονα, πρέπει η όλη διαδικασία να εξασφαλίσει το μέγιστο δυνατό τίμημα από την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, καθώς αυτό είναι απολύτως κρίσιμο για το μέλλον της ΔΕΗ, στην οποία σήμερα ανήκει ο ΑΔΜΗΕ κατά 100%. Εφόσον, όταν η ΔΕΗ παρήγαγε πριν 10 – 15 χρόνια υπερκέρδη υπό συνθήκες απόλυτου μονοπωλίου, δεν προχώρησε στις απαραίτητες για την ίδια και τη χώρα επενδύσεις για τη διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, τουλάχιστον ας εξασφαλίσει τώρα το μέγιστο δυνατό αντάλλαγμα από την πώληση των δικτύων.

Πάγια άποψή μας είναι ότι όπως λειτουργεί η ενεργειακή αγορά στη χώρα μας, μία οικονομικά εύρωστη ΔΕΗ είναι απολύτως απαραίτητη. Η ΔΕΗ παρά την κρίση και τα προβλήματα που αυτή έχει επιφέρει (π.χ. σημαντικά ποσά λείπουν από τα ταμεία της ΔΕΗ λόγω των πολλών απλήρωτων λογαριασμών και της υπερφορολόγησης), έχει καταφέρει με συνετούς χειρισμούς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καιρών. (Βέβαια, καλό είναι να μην ξεχνάμε και την ιδιαίτερη «στοργή» με την οποία περιβάλλουν διαχρονικά τα περισσότερα όργανα της Πολιτείας τη ΔΕΗ). Για να συνεχίσει η ΔΕΗ να διαδραματίζει αυτό το ρόλο, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ουσιαστικά κι όχι να αποδυναμωθεί».