Ούτε οι ειδικοί του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων δεν είναι σε θέση να υπολογίσουν την αξία του θησαυρού που μένει ανεκμετάλλευτος στα χρηματοκιβώτιά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το ρευστό φτάνει τα 1,25 ενώ υπάρχουν και 36.172 πολυτελή αντικείμενα αγνώστου αξίας!Τώρα το Ταμείο καλεί τους πιθανούς ιδιοκτήτες όσων υπάρχουν στα χρηματοκιβώτιά του να κάνουν σχετική αίτηση και να τα διεκδικήσουν.

Σε αντίθετη περίπτωση και μετά τος 22 Νοεμβρίου οι παρακαταθήκες θα ανήκουν στο Δημόσιο δίνοντας «ανάσα» στα κρατικά ταμεία.

Eάν για τις αυτούσιες παρακαταθήκες που συστάθηκαν από το 1920 έως πριν από την 1/1/1989 και τις οποίες αφορά η δημόσια πρόσκληση του Ταμείου, δεν βρεθεί ο δικαιούχος, θα αποδοθούν στο Δημόσιο.

Εκτός από ρευστό το οποίο υπάρχει στο Ταμείο έχουν εντοπιστεί από κοσμήματα και αντικείμενα αξίας που έχουν κλαπεί ως και τίτλοι σπιτιών ή βιβλιάρια καταθέσεων.

Η συνολική αξία των αντικειμένων δεν έχει υπολογιστεί, ωστόσο γίνεται λόγος για αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ.

newsit.gr