Οικονομική ανάσα έδωσε το Ειρηνοδικείο Χανίων, σε δανειολήπτη υπάλληλο που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα, καθώς με την ημερ 13-05-2014 απόφασή του, ορίζει την καταβολή "μηδενικών δόσεων " , για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, επειδή κατά το σκεπτικό του Δικαστηρίου, ενδέχεται να βελτιωθεί το εισόδημά του οφειλέτη, οπότε και θα γίνει επανακαθορισμός των οφειλών.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

Η υπόθεση αφορά έναν 54χρονο άντρα, διαζευγμένο, με δύο  ενήλικα παιδιά 

Η συνολική του χρέωση και στις τρις πιστώτριες Τράπεζες, φθάνει στο ποσό των 42.953,00 ευρώ

Εισόδημα που διαθέτει: 

Είναι 625,00 ευρώ από τον μισθό του (αμείβεται με το 75% λόγω διαθεσιμότητας), συν 2154,53 ευρώ, από επιδότηση ελαιόλαδου, συν 611,99 ευρώ ετησίως , από γεωργικό εισόδημα..Εκτιμώμενο μηνιαίο κόστος διαβίωσής του, που ο ίδιος δηλώνει στην υποβληθείσα αίτηση,ανέρχεται στο ποσό των 600 Ευρώ/μηνιαίως

Περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει:

α)κατοικία ιδιοκτησίας του ίδιου κατά 100%
β)Αγροτεμάχια με ελιές
γ)Ι.Χ αυτοκίνητο κυριότητας κατά 100% του ίδιου εμπορικής αξίας περίπου, 2000 Ευρώ

Το Ειρηνοδικείο Χανίων, σύμφωνα με το πρακτικό αποτυχίας του Προδικαστικού συμβιβασμού, μεταξύ των διαδίκων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 (παρ.1 ,8,2) του νόμου 4161/2013, του ίδιου δικαστηρίου, και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής - δανειολήπτης πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ,στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του , του χορήγησε 

Προσωρινή Διαταγή, η οποία ισχύει για πέντε μήνες δηλ. μέχρι 15-10 του έτους 2014 με το παρακάτω περιεχόμενο.

1)ΟΡΊΖΕΙ μηδενικές καταβολές , για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Τραπεζών για χρονικό διάστημα πέντε μηνών

2)ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΙ την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου , κατά του δανειολήπτη , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του

3)ΔΙΑΤΑΣΕΙ, για την διάσωση της κύριας κατοικίας του, την καταβολή του ποσού των 40 ευρώ μηνιαίως 

Συμπερασματικά, για την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, η οποία διαχειρίστηκε ως μεσολαβούσα Αρχή, την εξωδικαστική προσπάθεια για το μέλος της, η απόφαση αυτή θεωρείται, μια θετική απόφαση, είναι σύμφωνα με το πνεύμα του Νόμου Κατσέλη , καθώς ο δικαστής κατανοώντας την οικονομική δυσκολία του δανειολήπτη δεν καθορίζει "μηδενικές καταβολές" για την διάσωση του σπιτιού ,ούτε δίνει περίοδο χάριτος καθώς ορθά πράττει ,που σημαίνει ότι ο οφειλέτης προκειμένου να σώσει την κατοικία του, είναι αναγκασμένος να καταβάλλει τις δόσεις που θα όρισε το δικαστήριο, έστω και αν έχει ελάχιστα εισοδήματα ,που μόλις επαρκούν για τη διαβίωσή του.Εάν δεν πράξει τούτο,δηλ. στην καταβολή δόσεων που θα του ορίσει το δικαστήριο θα αντιμετωπίσει τον πλειστηριασμό της.