Την υποψηφιότητα στις Πρυτανικές εκλογές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, των Οδυσσέα Ζώρα, Σπύρου Αναστασιάδη, Μιχάλη Ταρουδάκη και Νίκου Παπαδάκη θα στηρίξει σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ρεθύμνου -Ηρακλείου

Στην ανακοίνωση της η ΠΑΣΠ αναφέρει:

Εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει γίνει κοινή διαπίστωση όλων ότι το

ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Βρίσκεται

σε μια φάση όπου αναζητά τον βηματισμό του, αλλά και την ταυτότητα του.

Μια φάση όπου οι παραδοσιακές αντιλήψεις, οι παγιωμένοι συσχετισμοί και

ομαδοποιήσεις και η διαχειριστική λογική δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα

ούτε ακόμα και για αυτή την επιβίωση της φυσιογνωμίας, αλλά και της

έννοιας του πανεπιστημίου.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της επιστήμης και της έρευνας. Οι

ανακατατάξεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τη

σημαντική συμβολή της καινοτομίας στην ανάπτυξη των χωρών και στην

βελτίωση της παραγωγικότητας. Οι μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια

οικονομία με επίκεντρο την μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση που έχει

εξελιχτεί σε κρίση του καπιταλισμού, αλλά και του μοντέλου ανάπτυξης

πολλών χωρών, οδηγούν μοιραία και το ελληνικό πανεπιστήμιο σε μια πορεία

αλλαγής.

Μια πορεία αλλαγής που δεν μπορεί να έχει τα συντηρητικά

χαρακτηριστικά της απλής προσαρμογής στις εξελίξεις. Μια πορεία

αλλαγής που δεν μπορεί να αρκείται απλά στο να αντιμετωπίσει τις

υπάρχουσες παθογένειες και ελλείψεις. Μια πορεία αλλαγής που δεν

μπορεί να αρκείται στον ουτοπικό και διακηρυκτικό λόγο, χωρίς

συγκεκριμένο αντίκρισμα για τη νέα γενιά, τη κοινωνία και τη χώρα.

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Ηρακλείου – Ρεθύμνου αντιλαμβάνεται το ελληνικό δημόσιο

πανεπιστήμιο ως ένα οργανισμό που έχει πολλαπλό ρόλο. Αποτελεί τον φορέα

παραγωγής και διάχυσης της νέας γνώσης. Τον φορέα που δεν καλείται απλά

«να παράγει» επιστημονικό δυναμικό, αλλά καλείται να διαμορφώσει τον

συνειδητοποιημένο, επιστημονικά καταρτισμένο, επαγγελματικά προικισμένο

και κοινωνικά ευαίσθητο νέο έλληνα επιστήμονα και πολίτη.

Τον φορέα που επιβάλλεται να αναζητά δημιουργικά και να αμφισβητεί

ανεμπόδιστα τις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές δομές, επιδιώκοντας

όμως να περιγράψει ένα νέο συνεκτικό όραμα για τη κοινωνία μας, χωρίς

αγκυλώσεις, παρωπίδες και δογματισμούς. Τον φορέα που δεν λειτουργεί απλά

και μόνο «για την επιστήμη», αλλά που καλείται να παίξει κρίσιμο ρόλο στην

ανάπτυξη των κοινωνιών και την ευημερία των πολιτών.

Τον φορέα που δεν περιχαρακώνεται μέσα σε εθνικά όρια, αλλά αναζητά την

θέση του, την καταξίωση του, και την συνεργασία σε διεθνές επιστημονικό και

κοινωνικό επίπεδο, απαντώντας και στις προκλήσεις της ξενοφοβίας, του

ρατσισμού και κάθε λογής διακρίσεων. Η συνύπαρξη πολιτισμών και η

συνεργασία είναι συστατικό και δυναμικό στοιχείο της ακαδημαϊκής

1

λειτουργίας, αφού οι περισσότεροι επιστήμονες καταξιώνονται στο εξωτερικό

πριν υπηρετήσουν την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα. Αυτή η αντίληψη της

ανεκτικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας επιβάλλεται να διαχέεται παντού

και με ευθύνη των ακαδημαϊκών.

Τον φορέα που θέλει να προικίσει την ελληνική νεολαία με γνώσεις

και εφόδια που θα απαντάνε στις εθνικές αναπτυξιακές

προτεραιότητες και τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες,

αναλαμβάνοντας και την ευθύνη να αξιολογείται και να λογοδοτεί

στην κοινωνία που το χρηματοδοτεί και τους φορείς της, για τους

οποίους αποτελεί αιμοδότη και καθοδηγητή.

Είναι προφανές πως όλα τα παραπάνω δεν είναι μια στιγμιαία διαδικασία, ούτε

μπορούν να πραγματωθούν μέσα από μια θεσμική-νομoθετική πρωτοβουλία

μιας Κυβέρνησης ή να εκφραστούν μέσα από μερικές πανεπιστημιακές

εκλογικές διαδικασίες. Αποτελούν όμως την βάση με την οποία η ΠΑΣΠ

Ρεθύμνου – Ηρακλείου πολιτεύεται μέσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και τον

άξονα με τον οποίο λαμβάνει τις αποφάσεις της σε όλα τα επίπεδα των

συλλόγων και των πανεπιστημιακών οργάνων.

Στα πλαίσια αυτά η ΠΑΣΠ Ηρακλείου –Ρεθύμνου λαμβάνοντας πάντα θέση

σε όλες τις κρίσιμες περιόδους και έχοντας άποψη για όλα τα ζητήματα που

απασχολούν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο διαβεβαιώνει όλους ότι θα

συνεχίσει να αποτελεί δημιουργικό και προοδευτικό κομμάτι της ακαδημαϊκής

κοινότητας. Ένα κομμάτι που θα πρωτοστατεί στη στήριξη

μεταρρυθμίσεων που οδηγούν το ελληνικό Πανεπιστήμιο σε μια νέα

εποχή, αλλά και στην αντίσταση ενάντια σε πισωγυρίσματα που

επαναφέρουν στο προσκήνιο (δεξιά) κατεστημένα και (αριστερά)

απολιθώματα του παρελθόντος.

Χωρίς να απεμπολούμε την ρόλο και τη φυσιογνωμία που πρέπει να

έχει ένα μαχητικό και νεολαιίστικο κίνημα, αποτελούμε ένα

παράγοντα σταθερότητας και προόδου για το δημόσιο πανεπιστήμιο.

Διαχρονικά από την ίδρυση μας μέχρι σήμερα έχουμε δώσει πολιτικές και

κοινωνικές μάχες, τόσο για την χειραφέτηση του πανεπιστημίου από κάθε

μορφή εξουσίας, όσο και για την ενδυνάμωση των δημοκρατικών του θεσμών,

με επίκεντρο τη συμμετοχή, τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.

Στα πλαίσια αυτά αισθανόμαστε ότι έχουμε συμβάλει διαχρονικά, με

τις συνειδητές επιλογές μας, στηρίζοντας, επιδοκιμάζοντας,

επικρίνοντας, καταδικάζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, μέσα στο

δημόσιο πανεπιστήμιο, και ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στην

πρόοδο και την ανάπτυξη του. Ειδικότερα, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, η

ΠΑΣΠ θεωρεί ότι έχει συμβάλει αποφασιστικά στην σταθερότητα του,

επιλέγοντας κάθε φορά τα κατάλληλα πρόσωπα, χωρίς όμως να ταυτίζεται

μαζί τους και χωρίς να διστάζει να άρει την εμπιστοσύνη της από αυτά, όταν

“ξεπερνούν τα όρια” και γίνονται επιζήμια για το Ίδρυμα μας.

Έτσι, και σε αυτές τις εκλογές -αλλά και την περίοδο που ακολουθεί-

πιστεύουμε ότι με τις προτάσεις μας και τις επιλογές μας θα ανταποκριθούμε

στις ανάγκες της επόμενης τετραετίας, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Η

δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία επιβάλλεται να θέσει τις

δημιουργικές δυνάμεις του πανεπιστημίου σε εγρήγορση. Χωρίς να

απεμπολήσουμε ούτε στιγμή την αίσθηση του ρόλου του ΠΚ ως πνευματικού,

επιστημονικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού παράγοντα της

κοινωνίας μας, επιβάλλεται να ανταποκριθούμε και σε νέες απαιτήσεις.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιβάλλεται να εγκαταλείψει την αλλοπρόσαλλη και

τυχαία πολιτική ανάπτυξης που είχε τα τελευταία χρόνια. Επιβάλλεται να

εγκαταλείψει τις «προσωπικές» επιστημονικές ή πολιτικές στρατηγικές

διοικούντων ή των «ειδικών ομάδων στήριξης» που τους πλαισίωναν.

Επιβάλλεται να εγκαταλείψει το «χαλαρό» και αναποτελεσματικό μέχρι

σημείου τέλματος μοντέλο διοίκησης και συντονισμού της τελευταίας

περιόδου.

Επιβάλλεται να επιστρέψει στον δρόμο της διαφάνειας, του

συλλογικού και δημοκρατικού προγραμματισμού και της δικαιοσύνης

ανάμεσα σε πόλεις, σχολές, τμήματα, επιστημονικά αντικείμενα και

πεδία. Επιβάλλεται η δικαιοσύνη αυτή να μην ακολουθεί την πεπατημένη της

ισοπέδωσης, αλλά την λογική της δημιουργικής συνεισφοράς στο συνολικό

όραμα της κοινότητας μας για την ανώτατη εκπαίδευση και την κοινωνία του

«αύριο». Τα παραπάνω αφορούν τόσο την αναπτυξιακή στρατηγική,

όσο και την πολιτική περιορισμού της σπατάλης.

Είναι γνωστό ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης –ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια–

δεν έχει αποφύγει επιλογές σπατάλης και προκλητικού «ελιτισμού». Είναι

γνωστό ότι «ομάδες πίεσης» ή «πρόσωπα ισχύος» επέβαλαν σχεδιασμούς και

επιλογές ή ακύρωσαν αποφάσεις, μη υπηρετώντας τις ανάγκες του ιδρύματος,

αλλά ιδιοτελείς επιλογές. Η νέα Πρυτανεία επιβάλλεται να προχωρήσει

στην δημοκρατική αναίρεση του σύνολο αυτών των επιλογών, τόσο

για τον προγραμματισμό νέων έργων, όσο και για την κατανομή

χώρων και εγκαταστάσεων και την κάλυψη αναγκών.

Παράλληλα, η ΠΑΣΠ Ρεθύμνου – Ηρακλείου διαπιστώνει ότι την

τελευταία περίοδο δεν υπήρχε σχεδιασμός που να έχει ως βασικό

αντικείμενο τις εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πνευματικές ανάγκες

των φοιτητών. Είναι προφανές ότι οι εκλογές της 30ης Μαΐου

επιβάλλεται να αναδείξουν μια νέα διοίκηση που θα θέσει στο

επίκεντρο αυτές τις ανάγκες, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης

οικονομικής συγκυρίας που βιώνει η ελληνική οικογένεια και η

νεολαία της πατρίδας μας.

Στα πλαίσια αυτά δεν είναι δυνατό το Πανεπιστήμιο Κρήτης να προχωρήσει σε

«οριζόντιες» περικοπές των κοινωνικών του δαπανών, αλλά και των σχετικών

επενδύσεων-έργων. Η πολιτική φοιτητικής μέριμνας είναι ιδιαίτερα

κρίσιμη. Θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την ενίσχυση της, αλλά και την

αξιοποίηση όλων των διαδικασιών για βελτίωση της παρεχόμενης σίτισης και

την επαναφορά της “επιδότησης ενοικίου”.

Ταυτόχρονα, επιβάλλεται να γίνουν στοχευμένες κινήσεις ενάντια στη

σπατάλη και τις μη αναγκαίες δαπάνες, για το σύνολο, που απλά

καλύπτουν τις ανάγκες ορισμένων «φέουδων», και τον ελιτισμό και

την μεγαλομανία κάποιων. Σημαντικές επίσης πρέπει να είναι οι

περικοπές σε μη ανελαστικές λειτουργικές δαπάνες και στα χρήματα

που λαμβάνουν κάθε λογής «εργολάβοι», σε αντίθεση με τους

σχεδιασμούς της υπάρχουσας διοίκησης που επιχειρεί να φορτώσει το

Π.Κ. και με δαπάνες για «εργολάβους φύλαξης».

Ειδικότερα στον τομέα των δαπανών θεωρούμε ότι η νέα διοίκηση

επιβάλλεται να καταρτίσει από το «μηδέν» τον επόμενο τακτικό

προϋπολογισμό αξιολογώντας την σκοπιμότητα και την απόδοση

κάθε δαπάνης. Παρόμοια αξιολόγηση πρέπει να γίνει σε όλες τις

ακαδημαϊκές μονάδες και για όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.

Τέλος, επιβάλλεται να καταρτιστεί ένα σχέδιο πραγματικής και όχι

χαριστικής αξιοποίησης της ακίνητης και ερευνητικής περιουσίας του ΠΚ, που

θα συμβάλει στην ενίσχυση του προϋπολογισμού του, ώστε να καλυφτούν οι

αναπτυξιακές του ανάγκες και οι ανάγκες μέριμνας. Αυτή η αξιοποίηση

πρέπει να υπακούει στις ανάγκες των φοιτητών, των πολιτών και της

κοινωνίας και όχι μόνο σε στενά «οικονομίστικες» λογικές.

Η ΠΑΣΠ Ηρακλείου –Ρεθύμνου θεωρεί ότι κομβική προτεραιότητα για

την περαιτέρω ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι η

ολοκλήρωση των αμιγώς εκπαιδευτικών υποδομών σε Ηράκλειο και

Ρέθυμνο. Αυτό αφορά την ολοκλήρωση της μεταφοράς όλων των

τμημάτων του Ηρακλείου στις Βούτες, με το ελάχιστο δυνατό κόστος,

και την ολοκλήρωση του κεντρικού αμφιθεάτρου του Ρεθύμνου. Υπό

την σημερινή συγκυρία οι ερευνητικές ανάγκες επιβάλλεται να

καλυφτούν από τις υπάρχουσες υποδομές με προσπάθεια για τον

εκσυγχρονισμό τους.

Παράλληλα, με τα παραπάνω θεωρούμε επιβεβλημένη την κατασκευή

φοιτητικής κατοικίας στο Ηράκλειο. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και η

διαμόρφωση εναλλακτικών πολιτικών για την στέγαση περισσότερων

φοιτητών (επιδότηση ενοικίου). Με παρόμοιο τρόπο πρέπει να αντιμετωπιστεί

η υποστήριξη των αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων των

φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε αναγκάια την καλύτερη

αξιοποίηση και οργάνωση της λειτουργίας του Φοιτητικού κέντρου

και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια της πολιτικής

φοιτητικής μέριμνας θεωρούμε αναγκαία την διεκδίκηση και οργάνωση

προγράμματος υποτροφιών.

Με βάση τις παραπάνω αρχές, αξίες, ιδέες και στόχους η ΠΑΣΠ

Ρεθύμνου – Ηρακλείου δηλώνει ότι στις προσεχείς εκλογές θα

υποστηρίξει την υποψηφιότητα των κ.κ.

ΖΩΡΑ ΟΔΥΣΣΕΑ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΠΥΡΟΥ – ΤΑΡΟΥΔΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ –

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΝΙΚΟΥ

καλώντας όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης να

μετάσχουν μαζικά σε αυτή την κορυφαία συμμετοχική και

δημοκρατική διαδικασία. Διαδικασία που επιβάλλεται να

προασπίσουμε με την συμμετοχή μας, ώστε να μην επιτύχουν οι

σχεδιασμοί όσων θέλουν να θέσουν τους φοιτητές στο περιθώριο!

Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ανάδειξης οργάνων στο

Π.Κ. θα οδηγήσει σε μια νέα σύνθεση της Συγκλήτου που θα έχει επίγνωση της

κρισιμότητας των περιστάσεων. Μια Σύγκλητο που θα λειτουργεί με

διαφάνεια και με βάση τον δημοκρατικό προγραμματισμό με ισοτιμία των

μερών που απαρτίζουν την πανεπιστημιακή μας κοινότητα.

Μια Σύγκλητο που θα επιχειρήσει μέσα από τον διάλογο, την σύνθεση

και την συμπόρευση να αναδείξει το πρότυπο του μελλοντικού

δημόσιου πανεπιστήμιου και να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη

του ΠΚ στη βάση των εθνικών και τοπικών κοινωνικών αναγκών και

επιστημονικών και οικονομικών προτεραιοτήτων.