Τον προβληματισμό και την ανησυχία τους για την διαδικασία που αφορά στα Σχέδια Βελτίωσης, εκφράζουν οι Περιφερειακά Συμβούλια Κρήτης των Γεωπόνων Δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως αναφέρουν αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση « η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης) και οι υπηρεσίες των Περιφερειακών ενοτήτων (πρώην Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης) διαχειρίστηκαν τα αντίστοιχα έργα του 3ου ΚΠΣ, ως τελικός δικαιούχος η Περιφέρεια και οι Νομαρχιακές Διευθύνσεις ως δομές στήριξης για την παραλαβή φακέλων υποψηφιότητας και επενδύσεων. 

Τα προγράμματα αυτά ολοκληρώθηκαν έγκαιρα, με πολύ υψηλό ποσοστό απορρόφησης που ξεπέρασε το αρχικά εγκεκριμένο ποσό και με απόλυτη επιτυχία αφού οδήγησαν σε πραγματική βελτίωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης δεν έχει πλέον καμία αρμοδιότητα σε προκηρύξεις του αγροτικού τομέα. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής θεωρούν δικαιολογητικά και εκδίδουν βεβαιώσεις που απαιτούνται για την κατάθεση του φακέλου υποψηφιότητας, χωρίς κανένα ουσιαστικό ρόλο στην ενημέρωση των αγροτών, την παραλαβή και την αξιολόγηση των φακέλων. Κατά αυτόν τον τρόπο, απαξιώνονται οι υπηρεσίες και τα στελέχη του δημοσίου με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων.

Επιπλέον, λόγω υπερσυγκέντρωσης αρμοδιοτήτων σε μια κεντρική Υπηρεσία και της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών λόγω της μη άμεσης επαφής με τους γεωργούς και κτηνοτρόφους αυξάνεται ο κίνδυνος της καθυστέρησης υλοποίησης των μέτρων. 

Υπολογίζεται ότι θα κατατεθούν περίπου 5-6.000 φάκελοι υποψηφιότητας. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν οι υπάλληλοι του Υπουργείου αρκούν για να αξιολογήσουν τόσο μεγάλο αριθμό φακέλων και να εκδώσουν αποφάσεις έγκρισης σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ας μην ξεχνάμε ότι με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα ζητούμενο είναι η ανάπτυξη μέσω επενδύσεων. Καθυστερήσεις στην πραγματοποίηση επενδύσεων μόνο περισσότερα δεινά θα προκαλέσουν στους αγρότες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές προϊόντων που λαμβάνουν.

Αίτημα των γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων είναι η τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργείου που συγκεντρώνουν όλες τις αρμοδιότητες διεκπεραίωσης του προγράμματος σε κεντρικό επίπεδο, με νέες αποφάσεις που θα αναβαθμίζει τον ρόλο των αποκεντρωμένων υπηρεσιών (αποκεντρωμένη διοίκηση και αιρετή περιφέρεια) με στόχο την καλύτερη διαχείριση και ταχύτερη ολοκλήρωση των έργων και την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.»

Περιφερειακά Συμβούλια Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων της Πανελλήνιας Ένωσης Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΓΔΥ)