Ενεκρίθησαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Βορείου Αιγαίου οι δημοπρατήσεις δύο σημαντικών για το περιβάλλον υποέργων.

Πρόκειται για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Πολιχνίτου των δημοτικών διαμερισμάτων Λισβορίου, Βρίσας, Βασιλικών και Σταυρού, έργο προϋπολογισμού 533.805 ευρώ, και Ερεσού-Αντίσσης, των δημοτικών διαμερισμάτων Βατούσης, Πτερούντας, Χιδήρων, Σιγρίου και Ερεσού στη Μυτιλήνη, έργο προϋπολογισμού 520.000.00 ευρώ.

«Τη σπουδαιότητα της αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται στο περιβάλλον από τη λειτουργία του» επεσήμανε με δήλωση του ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και σημείωσε πως «κύριος άξονας της αποκατάστασης αποτελεί η ομαλή και ασφαλή ένταξη των Χ.Α.Δ.Α. στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής».

zougla.gr