Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ για την ενίσχυση της Οργανωτικής Ικανότητας των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων της ΓΣΕΒΕΕ, προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός ωφελούμενου από το πρόγραμμα ανέργων σε θέση γραμματειακής υποστήριξης της Ομοσπονδίας και Σωματείων της.

Προϋποθέσεις για την επιλογή είναι:

1. Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ από το αρμόδιο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης 2.
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να έχουν και ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα χώρας-μέλους της Ε.Ε ή να είναι ομογενής με δικαίωμα παραμονής και απασχόλησης της χώρας μας.
3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ και διαχείρισης προγραμμάτων WORD, EXCEL και POWERPOINT.

Επιπλέον προσόντα που θα ληφθούν υπόψη είναι η γνώση ξένης γλώσσας και πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Η επιλογή από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει και με επιπλέον κοινωνικά κριτήρια (οικογενειακή κατάσταση, οικογενειακό εισόδημα).

Αιτήσεις και τα σχετικά πιστοποιητικά θα υποβάλλονται στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Ελ. Βενιζέλου 4-3ος όροφος) καθημερινά από 9:30-13:30 και μέχρι την Παρασκευή 8/8/2014.