Σε υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) στο δημοτικό φωτισμό προέβη ο Δήμος Φαιστού. Συγκεκριμένα η Δήμαρχος Φαιστού κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη υπέγραψε τη σύμβαση ύψους 116.604,00 €, η οποία περιλαμβάνει Λαμπτήρες τύπου LED, εξοικονόμησης ενέργειας Ε27, 11W καθώς και φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού 95W.

Σκοπός της προμήθειας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό που υπερβαίνει το 70%, καθώς τα LED (Light Emitting Diode – Δίοδος Εκπομπής Φωτός), λόγω της κατάστασης λειτουργίας τους, προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα, τόσο σε οικονομικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο.

Τα οφέλη που υπάρχουν με την χρήση των λαμπτήρων LED είναι πολλαπλά:

1. Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης.
2. Μηδενισμός της ακτινοβολίας, μείωση της θερμότητας.
3. Μεγάλη διάρκεια ζωής και αντοχή.
4. Εξοικονόμηση χώρου και καλαισθησία.
5. Ασφαλής, αθόρυβη και απρόσκοπτη λειτουργία.

Στο πλαίσιο ενεργειακής πολιτικής και έπειτα από την πολύ σημαντική Διεθνή Διάκριση που απέσπασε ο Δήμος Φαιστού για τη πολιτική που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, έρχεται να προστεθεί άλλη μια δράση προς την κατεύθυνση αυτή.

Κατά το παρελθόν ο Δήμος Φαιστού συμμετείχε ενεργά, με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, έχοντας υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο, σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης η Δήμαρχος Φαιστού δήλωσε: «Ως Δημοτική Αρχή προχωράμε σ’ ένα περιβάλλον δύσκολο να θέτουμε σε προτεραιότητα, ζητήματα για το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη, τη βελτίωση του οικιστικού ιστού και του αστικού και υπεραστικού περιβάλλοντος, σε όλες τις εκφάνσεις των δράσεων μας. Οι τοπικές κοινωνίες, όχι μόνο μπορούν, αλλά και πρέπει, να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα και σε όλες τις συναφείς δραστηριότητες.

Στόχος όλων μας είναι παρά τις δυσκολίες, να επιτευχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και να επαναπροσδιορίσουμε στο χώρο που ζούμε, προστατεύοντας και βελτιώνοντάς τον. Οφείλουμε όλοι μας άμεσα, να αντιληφθούμε το πρόβλημα και να αναλογιστούμε την καθημερινή μας επίδραση στο περιβάλλον, γιατί τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα σε παγκόσμιο επίπεδο και επιφέρουν ραγδαίες κλιματικές αλλαγές με δυσμενείς συνέπειες για την ανθρωπότητα. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται να δραστηριοποιηθούμε έγκαιρα με έργα και όχι με λόγια, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τη συμπεριφορά μας απέναντι στο περιβάλλον μας και στο φυσικό κόσμο αποκτώντας νέες καθημερινές συνήθειας φιλικές προς αυτό».