Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ συμμετέχει στην Παγκρήτια έκθεση αγροτικών προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης «Αγροτικός Αύγουστος 2014», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της Δυτικής Τάφρου της πόλης των Χανίων κατά την περίοδο 1-10 Αυγούστου 2014.

Με το σύνθημα «ΜΑΖΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» οι φορείς που συμμετέχουν στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη υποστηρίζουν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλέγματος συνδυασμένων παρεμβάσεων με επίκεντρο την τοπική αγορά και τις διαφοροποιημένες ανάγκες των ομάδων στόχων και με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του τόπου αλλά και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση «ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» έχουν ενταχθεί συνολικά 100 ωφελούμενοι/ες (άνεργοι/ες, νέοι/ες επιστήμονες και εγγεγραμμένοι/ες στον ΟΓΑ με χαμηλό εισόδημα), μόνιμοι κάτοικοι σε έναν από τους Δήμους Αποκορώνου, Καντάνου – Σελίνου, Κισσάμου, Πλατανιά και Σφακίων.

Στο περίπτερο θα βρίσκονται επίσης και εκπρόσωποι των υπόλοιπων Αναπτυξιακών Συμπράξεων της Κρήτης οι οποίοι θα ενημερώνουν το κοινό για τα προγράμματα απασχόλησης τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.
Το εγκεκριμένο Σχέδιο εντάσσεται στη Δράση 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» αφορά την Κατηγορία Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί τε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση: www.topsa-kydon.gr.