Πριν από λίγο καιρό είχαν δώσει μια κατ' όνομα και όχι κατ' ουσία απάντηση οι υπουργοί Χρυσοχοϊδης και Ντινόπουλος (δείτε εδώ) στην αναφορά του βουλευτή Χανίων της Ν.Δ. Κυριάκου Βιρβιδάκη με θέμα το έγγραγο για την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Κρήτης του Συλλόγου Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης ‘‘Ο Άγιος Χριστόφορος’’».

Τώρα στο θέμα απαντά και ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας.

Η κάθε επισήμανση του κ. Κικίλια, συνοδεύεται και από επισήμανση του Flashnews.gr:

  • Συγκεκριμένα, για την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στον προαναφερόμενο οδικό άξονα, ιδρύθηκε το Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, η επιχειρησιακή λειτουργία του οποίου ξεκίνησε την 10-11-2011. Από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μετά την ίδρυση και λειτουργία του Τ.Τ.Β.Ο.Α.Κ., και συγκρίνοντας το μέσο όρο της τριετίας 2009-2011 με το μέσο όρο της τριετίας 2012-2014, διαπιστώνεται μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 71,5% μείωση των νεκρών κατά 49,3%, μείωση των σοβαρά τραυματιών κατά 63,8% και μείωση των ελαφρά τραυματιών κατά 83,4%.

- Εύγε! αλλά δε ρωτηθήκατε γι' αυτό όπως θα δείτε στο έγγραφο του συλλόγου Άγιος Χριστόφορος (δείτε εδώ)


  • Επίσης, στο πλαίσιο της τεχνικής αστυνόμευσης του εν λόγω οδικού δικτύου, από τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης διενεργούνται περιπολίες, έλεγχοι και αυτοψίες με στόχο, μεταξύ άλλων, τη διαπίστωση της κατάστασης της σήμανσης (διαγραμμίσεις και πινακίδες) του οδικού δικτύου. Σε περιπτώσεις δε διαπίστωσης ελλείψεων, φθορών ή άλλων ζημιών ή πλημμελούς συντήρησης της ανωτέρω σήμανσης ή εντοπισμού σημείων όπου αυτή δεν καθίσταται ευκρινής και ορατή, όπως λόγω κάλυψης πινακίδων σήμανσης από φυλλωσιές δέντρων ή άλλα αντικείμενα, οι ανωτέρω Υπηρεσίες προβαίνουν στην καταγραφή των προβλημάτων και ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες (οικεία Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων, Περιφερειακές Ενότητες, Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), προς εκδήλωση των απαραίτητων ενεργειών τους, ώστε να διασφαλίζονται οι βέλτιστες συνθήκες οδικής ασφάλειας.

- Για το ότι ενημερώνουν άμεσα οι υπηρεσίες της περιφερειακής αστυνομικής διεύθυνσης Κρήτης για τα προβλήματα του οδικού δικτύου δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Επίσης, όμως δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα είναι πως δεν ενεργούν αντίστοιχα άμεσα και οι αρμόδιες υπηρεσίες που καλούνται να λύσουν το προβήματα, ενδεικτικά από τα εκατοντάδες ρεπορτάζ, επιλέξαμε τυχαία δυο για να βγάλουμε από την πλάνη του τον υπουργό (δείτε εδώ και εδώ)


  • Περαιτέρω, για την επανεξέταση και τροποποίηση των ορίων ταχύτητας στο Β.Ο.Α.Κ., σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. Δ3β-177-4-Ω-09 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2066/2009), η οποία αφορά στη μελέτη καθορισμού των ορίων ταχύτητας στο Β.Ο.Α.Κ. με προοπτική τη σταδιακή αντικατάσταση της υπάρχουσας σήμανσης. Η απόφαση αυτή θα ισχύσει από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης και ανάθεσης της εργολαβίας από την αρμόδια Υπηρεσία. Επισημαίνεται, ότι όλα τα έργα τα οποία εκτελούνται επί του Β.Ο.Α.Κ., πραγματοποιούνται ύστερα από την έγκριση μελέτης που υποβάλλεται από την ανάδοχο εταιρεία στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης ή της αρμόδιας Υπηρεσίας του Ο.Α.Κ., σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του Κ.Ο.Κ., αφού προηγουμένως διατυπωθούν οι σχετικές προτάσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών σήμανσης, όπως αυτές ρητά καθορίζονται από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/502 (ΦΕΚ Β’ 946/09-07-2003) υπουργική απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Καταλάβαμε καλά; Έχει αποφασιστεί από το 2009 να μελετηθούν εκ νέου τα όρια ταχύτητας στο ΒΟΑΚ, αλλά αυτό θα γίνει μόνο αν αντικατασταθεί σταδιακά η υπάρχουσα σήμανση και αυτό θα γίνει μόνο όταν ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση και ανάθεση της εργολαβίας από την αρμόδια υπηρεσία; Δηλαδή, μιλάμε για την απλή περίπτωση το λέω του σκύλου μου και ο σκύλος στην ουρά του, μόνο που για να το καταφέρει αυτό ο σκύλος έχουν ήδη περάσει 5 χρόνια και έχουμε ακόμα μέλλον....;

  • Η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών εκτελείται μόνο κατόπιν σχετικής μελέτης. Αρμόδιοι Φορείς για την εκπόνηση ή έγκριση μελετών εφαρμογής, που αφορούν την κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των οδών (πινακίδες και διαγραμμίσεις) και για την εγκατάσταση και συντήρηση της σήμανσης αυτής είναι είτε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είτε οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης που τις συντηρούν, κατά περίπτωση.
- Χρειάζεται σχετική μελέτη η σήμανση και διαγράμμιση. Αν δούμε παραπάνω ότι η απόφαση για μελέτη καθορισμού ορίων ταχύτητας, δεν έχει υλοποιηθεί εδώ και πέντε χρόνια (για τους λόγους που αναφέρονται πάνω), να μην έχουμε και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας γι' αυτές εδώ τις μελέτες ε;

  • Σε ό,τι αφορά το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας συσκευών ελέγχου κυκλοφορίας, σας πληροφορούμε ότι στην Κρήτη έχουν χωροθετηθεί 39 θέσεις καμερών και 8 συστημάτων καταγραφής και φωτογράφισης παραβάσεων ορίου ταχύτητας. Οι παραπάνω θέσεις καταγραφής έχουν τοποθετηθεί από τη χ/θ 40,5 της ΝΕΟ Χανίων – Κισσάμου έως την χ/θ 190,01 της ΝΕΟ Χανίων – Σητείας. Από τις εν λόγω κάμερες, οι 36 έχουν τοποθετηθεί σε σημεία του Β.Ο.Α.Κ. και η αρμοδιότητα διαχείρισης – εποπτείας αυτών ανήκει στο Τμήμα Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ.

- Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, ούτε που το είχαμε αντιληφθεί...

Flashnews.gr