Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου διοργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων του ΧΥΤΑ Αμαρίου και την ένταξη του έργου σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014, στις 12:00 στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου).

Στόχος της συνάντησης στην οποία έχουν προσκληθεί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι άμεσα να αποφασιστούν και να δρομολογηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, που αφορούν στη χρηματοδότηση του έργου.