Από Δευτέρα θα πηγαίνουν να τον δηλώσουν και στην τράπεζα - Από τη επόμενη ημέρα, ο λογαριασμός αυτός θα προστατεύεται από κατασχέσεις της εφορίας, για υπόλοιπα έως 1.500 ευρώ

Τους 50.000 προσεγγίζουν ήδη πλέον οι οφειλέτες του δημοσίου, που έσπευσαν πρώτοι να προστατεύσουν τα χρήματα που έχουν στην τράπεζα από τις κατασχέσεις της εφορίες,

Πριν καν συμπληρωθούν 72 ώρες από την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής, μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, καταχωρήθηκαν στο Taxisnet 39.550 δηλώσεις λογαριασμών. Ο ρυθμός των δηλώσεων θα αυξάνεται, όσο οι ενδιαφερόμενοι θα συγκεντρώνουν τα στοιχεία των λογαριασμών που ζητά η ηλεκτρονική εφαρμογή.

Πολλοί θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουν όμως, ποιον αριθμό λογαριασμού θα δηλώσουν, αφού οι άλλοι που έχουν στο όνομά τους δεν θα προσατεύονται από κατασχέσεις. Αν υπάρχει πάντως ήδη λογαριασμός μισθοδοσίας, παράλληλα με άλλους καταθετικούς λογαριασμούς, το υπουργείο Οικονομικών συστήνει να δηλώνεται αυτός ως προστατευόμενος.

Και μετά την ηλεκτρονική δήλωση πάντως, προκειμένου να έχουν και το κεφάλι τους ήσυχο εφόσον απειλούνται ήδη με κατασχέσεις λογαριασμών για συσσωρευμένα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν στην εφορία, θα πρέπει οι ίδιοι να σπεύσουν από Δευτέρα στις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται, για να παραδώσουν μια εκτύπωση της δήλωσης που έκαναν και να ενημερώσουν και εγγράφως από ποιον λογαριασμό απαγορεύεται να γίνει ολική κατάσχεση υπολοίπων. Από τη επόμενη ημέρα, ο λογαριασμός αυτός θα προστατεύεται από κατασχέσεις της εφορίας, για υπόλοιπα έως 1.500 ευρώ.

Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι θα πάρει λίγο καιρό ακόμη μέχρι να συνδεθούν πλήρως οι τράπεζες με το σύστημα της εφορίας όπου δηλώθηκαν οι ακατάσχετοι λογαριασμοί των φορολογουμένων, οπότε θα ενημερώνονται πλέον αυτομάτως και χωρίς άλλες ενέρειες του πολίτη.


Βήμα-βήμα η διαδικασία

Η εφαρμογή του TAXISnet στην οποία οι φορολογούμενοι δηλώνουν έναν ακατάσχετο από την εφορία λογαριασμό για ποσό μέχρι 1.500 ευρώ, άνοιξε την περασμένη Τρίτη. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μπουν στην αρχική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με τους κωδικούς τους και στη συνέχεια να επιλέξουν την ένδειξη «Δήλωση Ακατάσχετου Λογαριασμού».

Αφού συμπληρώσουν την αίτηση -κάνοντας προηγουμένως χρήση των ειδικών κωδικών πρόσβασής τους στο σύστημα- πρέπει να τυπώσουν το αποδεικτικό και να το υποβάλουν στην τράπεζα.

Μετά την αναγραφή του πολυψήφιου αριθμού ΙΒΑΝ του λογαριασμού, θα πρέπει να επιλέξουν και να δηλώσουν υπ’ευθύνη τους:

- Είτε ότι ο ανωτέρω λογαριασμός αποτελεί λογαριασμό περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων και δεν έχει ορίσει ως ακατάσχετο άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

- Είτε, αν δεν έχει τέτοιον, έναν οποιονδήποτε λογαριασμό του ως μοναδικό ακατάσχετο λογαριασμό, εφόσον δεν έχει ορίσει ως ακατάσχετο κανέναν άλλον ατομικό ή κοινό λογαριασμό στο ίδιο ή σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα. Επιπλέον θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει και κανέναν ατομικό ή κοινό λογαριασμό μισθοδοσίας (περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων) στο όνομά του.

Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι

- Να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης στην ιστοσελίδα gsis.gr
- Να αναγράψουν τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στην ειδική εφαρμογή
- Να δηλώσουν στην τράπεζα τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που αντιστοιχεί στον τραπεζικό λογαριασμό
- Στην περίπτωση που κλείσει ο λογαριασμός θα πρέπει να δηλωθεί άμεσα ο καινούργιος.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων:

- Όταν ο ΑΦΜ δεν αντιστοιχεί σε πελάτη τράπεζας θα σταματά η διαδικασία και θα γίνεται επανέλεγχος. Το ίδιο θα γίνεται αν δικαιούχος του δηλωθέντος τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) είναι άλλο πρόσωπο, ο λογαριασμός είναι κλειστός ή όταν δηλώνεται άλλος λογαριασμός από αυτόν της μισθοδοσίας ή της σύνταξης.

- Κάθε ενδιαφερόμενος που γνωστοποιεί στη φορολογική διοίκηση τον μοναδικό ακατάσχετο τραπεζικό του λογαριασμό οφείλει να ενημερώνει αμελλητί, υποβάλλοντας νέα αίτηση / υπεύθυνη δήλωση με τον ίδιο τρόπο, τον αριθμό IBAN τυχόν νέου λογαριασμού του σε περίπτωση που ο προηγούμενος - ήδη δηλωμένος - κλείσει για οποιονδήποτε λόγο ή εφόσον επιθυμεί την αλλαγή του παλαιού λογαριασμού με νέο.

- Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει εξασφαλίσει ότι το πιστωτικό ίδρυμα έχει ήδη συσχετισμένο τον ΑΦΜ του με το λογαριασμό IBAN που ως (συν)δικαιούχος προτίθεται να δηλώσει στο περιβάλλον TAXISnet.