Ελεος πια με τις διαφημίσεις των πανηγυριών ανά περιοχή.

Τουλάχιστον οι φίλοι μας που τις τοποθετούν ας φροντίζουν να τις μαζεύουν κι όλας μετά το πέρας των εκδηλώσεων.

Κι ας λάβουν τα μέτρα τους και οι τοπικές αρχές.

Υπάρχει νομοθεσία που διέπει την υπαίθρια διαφήμιση.

Τηρείται ;

Θυρωρός