Τη σύμβαση για την εκτέλεση ενός σημαντικού έργου οδοποιίας που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια, και συνεργεί στην ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Παρανύμφων και του παραθαλάσσιου οικισμού «Τρείς Εκκλησιές» του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση δημοτικού οδικού δικτύου Παρανύμφων-Τριών Εκκλησιών στο δήμο Αστερουσίων του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων» μήκους 7,5 χιλιομέτρων, με χρόνο υλοποίησης τους 18 μήνες, και χρηματοδότηση 2,5 εκ. ευρώ, κονδύλι που εξασφάλισε η Περιφέρεια Κρήτης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Στην σημερινή υπογραφή της σύμβασης στη Περιφέρεια Κρήτης, παραβρέθηκαν ο νεοεκλεγμένος δήμαρχος Αρχανών-Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, ο αντιδήμαρχος Μάνθος Πολιτάκης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου Κέτη Ιερωνυμάκη, η μηχανικός της υπηρεσίας Χρυσούλα Μελισσουργάκη, ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Τρείς Εκκλησιές» Μιχάλης Βελεγράκης, και ο εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας «ΤΕΜΕΡ Α.Ε.».

«Πρόκειται για άλλο ένα σημαντικό έργο οδοποιίας που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια από Παρανύμφους έως «Τρείς Εκκλησιές». Ένα έργο που αποτελούσε αίτημα των κατοίκων της περιοχής, εκτελείται με μελέτη του δήμου, και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 2,5 εκ. ευρώ, ένα κονδύλι που καταφέραμε και εξασφαλίσαμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, εν μέσω δύσκολης οικονομικής συγκυρίας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης επεσήμανε ακόμη, ότι, το έργο θα εκτελεστεί σε μια περιοχή που συνεχώς αναπτύσσεται και απαιτείται με ασφάλεια να μετακινούνται οι πολίτες, κάτοικοι και επισκέπτες.

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος του δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Μάνθος Πολιτάκης σημείωσε: «Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο περίμενε ο κόσμος αρκετά χρόνια. Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια, τον Περιφερειάρχη, για τη χρηματοδότηση που εξασφαλίστηκε. Το έργο θα δώσει ανάπτυξη στα νότια του δήμου μας με ένα δρόμο ασφαλή».

Τέλος ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου «Τρείς Εκκλησιές» Μιχάλης Βελεγράκης ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Κρήτης, είπε: «Σήμερα είμαι ευτυχής, γιατί με την βοήθεια του Περιφερειάρχη και του δήμου ένα όνειρο ετών γίνεται πραγματικότητα».

Τεχνικές πληροφορίες του έργου

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται αφορούν στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών για εξομάλυνση επιφανειών, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και σε μηκοτομή, περιορισμένες διαπλατύνσεις, κατασκευή – συντήρηση τεχνικών έργων (επενδεδυμένες τάφρους, σωληνωτά) για την απορροή των ομβρίων, την εκτέλεση εργασιών οδοστρωσίας (υπόβαση, βάση κ.λ.π.) και των απαιτούμενων ασφαλτικών έργων (προεπάλειψη, επάλειψη ασφαλτομίγματος κ.λ.π.) για την τελική ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν είναι:

-Άρση περιορισμένων καταπτώσεων
-Καθαρισμός και μόρφωση υπαρχούσης τάφρου
-Καθαρισμός και ισοπέδωση του οδοστρώματος με διαμορφωτήρα
-Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για την προστασία των πρανών
-Σκυροδετήσεις με ελαφρά οπλισμένο με πλέγμα σκυρόδεμα σε επιλεγμένα τμήματα του οδοστρώματος για την σταθεροποίηση του πριν την ασφαλτόστρωση .
-Κατασκευή μικρών σωληνωτών τεχνικών για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων όπου δεν υφίστανται
-Κατασκευή συρματοκιβωτίων για την άρση των καταπτώσεων του καταστρώματος
-Κατασκευή εξομαλυντικών στρώσεων για την κάλυψη των εξάρσεων
-Κατασκευή υπόβασης
-Κατασκευή βάσης
-Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας
-Κατασκευή προστατευτικών στηθαίων ασφαλείας σε επιλεγμένα σημεία
Σήμανση του δρόμου