Απο τον Δήμο Σφακίων γνωστοποιείται ότι οι τηλεφωνικοί αριθμοί του Δήμου Σφακίων άλλαξαν λόγω μετάπτωσης στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ . 

Το τηλεφωνικό κέντρο είναι το 28253-40000. Η εσωτερική αριθμοδότηση αρχίζει από το 28253-40001 έως το 28253-40021. 

Ενδεικτικά ανακοινώνονται τα εξής τηλέφωνα: 

• 28253-40000: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σφακίων
• 28253-40013: Πρωτόκολλο
• 28253-40014: Οικονομική Υπηρεσία
• 28253-40018: Δημοτολόγιο-Μητρώο Αρρένων- Ληξιαρχείο
• 28253-40021: Γραφείο Δημάρχου