Εμπορική αποστολή στη Σλοβακία θα οργανώσει το Επιμελητήριο Χανίων σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης TRAVA από 17-19 Σεπτεμβρίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο Ε.Β.Ε.Χ. τηλ. 2821052329 κ. Παπαβασιλείου.