Σε απάντηση στο από 06-08-2014 Δελτίο Τύπου της ΔΕΥΑΧ, (δείτε εδώ) σχετικά με τα ανησυχητικά προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζει ο Δήμος Χανίων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, κ. Απόστολος Βουλγαράκης, ενημερώνει ότι:

α) σε συναντήσεις του με τους ΔΕΥΑΧ, ΟΑΚ, ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων έχει συζητήσει αναλυτικά και ενημερώσει τους εμπλεκόμενους φορείς για τα σχετικά προβλήματα του Νομού, και έχει πάρει σχετικές αποφάσεις. 

β) όπως αναφέρεται στο από 31-07-2014 προηγούμενο Δελτίο Τύπου της Π.Ε. Χανίων σχετικά με την επίλυση του προβλήματος της λίμνης της Αγυιάς και της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων της πηγής της Κολύμπας από τον ΟΑΚ και τον ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου, η Π.Ε. Χανίων έχει ήδη προβεί σε ενέργειες επίλυσης του προβλήματος με επάλληλες συσκέψεις με τους αρμόδιους φορείς. 

γ) όσον αφορά στην απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία ελήφθη κατά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 07-04-2014 στην Αντιπεριφέρεια Χανίων σχετικά με τη σύνδεση της νέας γεώτρησης του ΤΟΕΒ στα Μυλωνιανά, η οποία θα εξασφαλίσει 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα νερού, ανακοινώνουμε ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο χρηματοδότησής της.

δ) όσον αφορά στην απόφαση της ίδιας σύσκεψης σχετικά με την 3η γεώτρηση της ΔΕΥΑΧ, η Π.Ε. Χανίων είναι απόλυτα σύμφωνη, καθώς θεωρεί ότι η ενέργεια αυτή θα ανακουφίσει σε μεγάλο βαθμό την υδροδότηση της ΔΕΥΑΧ και δεν έχει αντίρρηση να βοηθήσει τον υπεύθυνο φορέα, την ΔΕΥΑΧ, για οτιδήποτε της ζητηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς διαχείρισης υδάτινων πόρων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων στόχο έχει την αξιολόγηση, εξέταση και αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω του σχεδιασμού κατάλληλων δράσεων, ενώ για την υλοποίησή τους, ευθύνονται οι ίδιοι φορείς σε συνεργασία πάντα με την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.