Ανακοίνωση του Τμηματος Ανατολικής κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

"Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ κατά την συζήτηση στη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2014 των διατάξεων που ψηφίστηκαν για τα δημόσια έργα στο νόμο του ΥΠΕΘΑ με τίτλο «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις», αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει την κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα όλες τις νομοθετικές αυτές διατάξεις, που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων έργων και μελετών.

Για ακόμα μια φορά, εν μέσω θέρους, ψηφίζονται με τρόπο αποσπασματικό, διατάξεις οι οποίες κατεδαφίζουν το εθνικό σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων, διαλύοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και παραδίδοντας το στα χέρια των ολίγων και εκλεκτών.

Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσο διάλογο με το ΤΕΕ και με όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς, προκειμένου να θεσμοθετηθεί μια αναμορφωμένη εθνική νομοθεσία βασισμένη στη διαφάνεια, στον υγιή και χωρίς αποκλεισμούς ανταγωνισμό, στην ισονομία, στη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και στην εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος."