Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 3ου επιστημονικού συνεδρίου με θέμα: «Νέα σύνορα στη Φυσική», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην ΟΑΚ από 28 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου 2014.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παραπάνω χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 222 ομιλίες/εισηγήσεις, παρουσιάστηκαν 15 ερευνητικά προγράμματα και έλαβαν χώρα 30 Ομάδες Εργασίας.

Οι αριθμοί και μόνον δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον των συνέδρων να εντοπίσουν με κάθε δυνατό τρόπο τη «φωνή» του σύμπαντος, όπως επεσήμανε και ο έλληνας Πανεπιστημιακός Καθηγητής-Ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος. 

Η επόμενη συνάντηση ορίσθηκε για τον Αύγουστο του 2015 με πλούσια θεματολογία γύρω από το σύμπαν!