Η ανάγκη ύπαρξης διαφάνειας στους Καταλόγους των επιχειρήσεων εστίασης με την σαφή αναγραφή του είδους των ελαιολάδων που χρησιμοποιούνται στα διάφορα φαγητά και ιδίως τα τηγανητά, αλλά και η σκοπιμότητα της υποχρεωτικής χρήσης επώνυμων συσκευασιών μιας χρήσης για το ελαιόλαδο που προσφέρεται στα τραπέζια των ταβερνών και άλλων επιχειρήσεων εστίασης, επισημαίνονται σε υπόμνημα που υπέβαλλαν ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ), το Δίκτυο «ΕλαιοΓευσίες» και ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Κρητικού Ελαιολάδου (ΣΠΑΚΕ), στο Υπουργείο Ανάπτυξης, την Περιφέρεια, τις Αντιπεριφέρειες και τις Δ/νσεις Ανάπτυξης Κρήτης.

Με το Υπόμνημα αυτό, το οποίο κοινοποιείται και στους Βουλευτές και Ευρωβουλευτές Κρήτης αλλά και στις αρμόδιες για τους ελέγχους Δ/νσεις Ανάπτυξης των Αντιπεριφερειών Κρήτης, υπογραμμίζεται το γεγονός της μη τήρησης της διάταξης αρ. Α2-861/22-8-2013, η οποία στο άρθρο 91, παρ. 4. προβλέπει ότι στους καταλόγους πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και «το είδος των χρησιμοποιούμενων ελαίων και η χρήση τους» και γίνεται επίκληση των αρμόδιων Υπουργείων, Περιφέρειας, Αντιπεριφερειών και Δ/νσεων Ανάπτυξης, όπως μεριμνήσουν για την εφαρμογή της νομοθεσίας. 

Διαφορετικά, όπως επισημαίνουν, με την ανοχή των αρχών γίνεται παραπλάνηση των καταναλωτών και αθέμιτος ανταγωνισμός προς τις ταβέρνες του Δικτύου «ΕλαιοΓευσιες», που χρησιμοποιούν αποκλειστικά σε όλα τα φαγητά και τηγανητά ελαιόλαδο.

Η αναγραφή θα πρέπει να είναι ευκρινής και όχι κάποια υποσημείωση με μικρά γράμματα ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τους καταναλωτές. 

Με το ίδιο Υπόμνημα ζητείται όπως και η Ελλάδα ακολουθήσει τις άλλες ελαιοπαραγωγικές χώρες - Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και πρόσφατα την Κύπρο - οι οποίες ήδη θεσμοθέτησαν την υποχρεωτική χρήση επωνυμιών συσκευασιών μια χρήσης για το νωπό ελαιόλαδο, που προσφέρεται στα τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης. Αυτό επιβάλλεται για μια σειρά από λόγους όπως η προβολή της υγιεινής και γευστικής άξιας του ποιοτικού ελαιολάδου, η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού αλλά και η διασφάλιση της υγείας καταναλωτών.