Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, ενημερώνει τους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών ότι η προθεσμία για να καταθέσουν αιτήσεις για χορήγηση ά-δειας αλίευσης μακρύπτερου τόνου, ξιφία και κόκκινου τόνου για το έτος 2015 θα είναι μέχρι 25 Αυγούστου 2014.

Για να εκδοθεί άδεια αλίευσης τόνου και ξιφία, καθώς και για να εκδοθεί άδεια αλίευσης στα διεθνή ύδατα θα πρέπει να υπάρχει στο σκάφος ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής (ERS) και δορυφορικού συστήματος παρακολού-θησης(VMS).

Επιπλέον για την αλίευση κόκκινου τόνου είναι απαραίτητη η άδεια καταχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2831343814 και 2831343813.