Ανακοινώνεται ότι προκειμένου να γίνει πλύσιμο στα δίκτυα μέσης τάσης θα υπάρξουν διακοπές ηλεκτροδότησης όπως παρακάτω:

1. Τρίτη 12.8.2014 από ώρα 06.00 έως 08.30 στην περιοχή Κολυμπαρίου (Γρυπαλιανά- Ξενοδοχείο Χανιωτάκη Γιαννούλη- παραλία Κολυμπαρίου-Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης).