Έκκληση να μην καταναλώνεται άσκοπα το νερό, ειδικά αυτήν την περίοδο που η ζήτηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, απευθύνει με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

Ο ΟΑΚ ζητά την συμπαράσταση όλων σε μια κοινή προσπάθεια συνετής χρήσης του νερού, τονίζοντας ότι:

"Αυτές τις μέρες που κορυφώνεται η ζήτηση του νερού απαιτείται η συμμετοχή όλων μας για τον περιορισμό της κατανάλωσης.

Έμπειροι, ευαισθητοποιημένοι και ικανοί εργαζόμενοι και συνεργάτες μας μοχθούν διαρκώς για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Ζητάμε όμως και την κατανόηση και την συμπαράσταση όλων για την προστασία του περιβάλλοντος με την αποφυγή της άσκοπης χρήσης του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου που είναι το νερό".