Ενημέρωση για τις λεπτομέρειες χάραξης οριογραμμής αιγιαλού, πριν την δημοσιοποίηση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, ώστε οι μη συμφωνούντες κάτοχοι περιουσιών και οι έχοντες έννομο συμφέρον να ζητήσουν επανακαθορισμό της κόκκινης γραμμής αιγιαλού, ζητά με επιστολή προς το Υπουργείο Οικονομικών και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, η Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων.

Συγκεκριμένα στην επιστολή της Ένωσης αναφέρεται:

Αξιότιμοι κύριοι,

Σχετικά με την χάραξη οριογραμμών αιγιαλού (κόκκινη γραμμή), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ένσταση μας στην διαδικασία καθορισμού αιγιαλού.

Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι οι ιδιοκτήτες όλων των τεμαχίων στις οποίες χαράσσεται η οριστική οριογραμμή αιγιαλού, πρέπει να έχουν την δυνατότητα να λάβουν γνώση της απόφασης ορισμού της κόκκινης γραμμής πριν από την δημοσιοποίηση της στο ΦΕΚ.

Αυτή η δυνατότητα θα τους βοηθήσει αφενός μεν να λάβουν γνώση, όπως είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, πριν την δημοσιοποίηση στο ΦΕΚ ώστε οι μη συμφωνούντες κάτοχοι περιουσιών και οι έχοντες έννομο συμφέρον να ζητήσουν τον επανακαθορισμό της κόκκινης γραμμής αιγιαλού, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα, κατά την προβλεπόμενη διαβίβαση των υποβάθρων με την επαυτών κόκκινη ¨Προκαταρκτική Οριογραμμή Αιγιαλού¨, την τεχνική έκθεση κτλ, στις κτηματικές υπηρεσίες (άρθρο 4 παραγρ. 2), συγχρόνως να δημοσιοποιηθούν αυτά, με την ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε οι μη συμφωνούντες έχοντες έννομο συμφέρον ιδιοκτήτες να ζητήσουν τον επανακαθορισμό της κόκκινης Οριογραμμής αιγιαλού, υποβάλλοντας φάκελο με πλήρη στοιχεία, που να υποδεικνύον τα σφάλμα καθορισμού (άρθρο 7Α). Τούτο ώστε οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου όσον και οι προβλεπόμενες από το άρθρο 3 Επιτροπές που αποφαίνονται για την αποδοχή τους, να τα λαμβάνουν υπόψη στην προβλεπόμενη πρόταση για την κόκκινη ¨Οριστική Οριογραμμή Αιγιαλού¨ (άρθρο 4. Παράγραφος 2β).

Για τις περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένες ¨Οριογραμμές Αιγιαλού ¨ και έχουν υποβληθεί στις κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου αιτήσεις επανακαθορισμού τους, πριν την δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος Νόμου, οι κατά τόπους Κτηματικές υπηρεσίες του δημοσίου να λαμβάνουν υπόψη τους το περιεχόμενο των αιτήσεων αυτών και των δικαιολογητικών τους προτού υποβάλλουν πρόταση για την οστική Οριογραμμή αιγιαλού.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Μανώλης Χ. Γιαννούλης

Ο Γραμματέας
Κυριάκος Ε. Παπαδάκης