Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ σε συνεργασία με τις Αναπτυξιακές Συμπράξεις «Χανιά Συνεργασία», «Χανιά Απασχόληση» και «Κύδων Συνεργασία» απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση προς όλες τις επιχειρήσεις του Νομού Χανίων καθώς και τους/τις ωφελούμενους/ες των Πράξεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ για τη συμμετοχή τους σε Ενημερωτική Συνάντηση με θέμα: «Ενημέρωση για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σχετικά με την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ».

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014 και ώρα 20:00 στο Επιμελητήριο Χανίων (4ος όροφος).

Οι παραπάνω πράξεις υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και της Ελλάδας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».