Οι Ευρωπαίοι Φεντεραλιστές Κρήτης, από την αρχή της κρίσης στην Ουκρανία, είχαν εκφράσει την αντίθεση τους στην εκδήλωση αυτονομιστικών και εθνικιστικών κινήσεων, με την ενθάρρυνση στρατιωτικής παρέμβασης, υποστήριζαν την αναγκαιότητα για μια δημοκρατική και πολιτικά πλουραλιστική Ουκρανία, για σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για ενίσχυση της πορείας σύνδεσης της με την Ευρώπη, για επίτευξη διπλωματικής λύσης με την Ρωσία .

Απέναντι στην απειλή αποσχιστικής στρατιωτικής βίας, μονομερών προσαρτήσεων, μη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, η Ε.Ε. έχει την υποχρέωση να λειτουργεί θεσμικά, με σταθερή κατεύθυνση στην υιοθέτηση κοινών πολιτικών θέσεων, ειδικά στον κρίσιμο τομέα της διαμορφούμενης ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, στηρίζοντας την ειρηνική επίλυση των διαφορών, τις δημοκρατικές αρχές, την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, την αποχώρηση στρατευμάτων από τα εδάφη της, στηρίζοντας οικονομικές δομές, όπως αυτές των αγροτικών προϊόντων των κρατών-μελών που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της κρίσης, με αποφάσεις ενεργοποίησης της κοινοτικής αλληλεγγύης.