Μειώσεις στην ποσόστωση (κουότα) ψαρέματος που τους αναλογεί θα υποστούν το 2014 δέκα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξ’ αιτίας της υπεραλίευσης που παρατηρήθηκε το 2013.

Οι μειώσεις αφορούν 45 είδη ψαριών τα οποία υπεραλιεύτηκαν το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το μοναδικό είδος που αφορά την Ελλάδα είναι ο μπλε τόνος (bluefin tuna).

Σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος έχει ήδη πετύχει την προ μείωσης ποσόστωσή του για το 2014, τότε η Κομισιόν θα μειώσει την ποσόστωση για κάποιο άλλο είδος ψαριού στην ίδια γεωγραφική ζώνη.

Πέραν της Ελλάδας, μειώσεις επιβλήθηκαν στα κορυφαία αλιευτικά κράτη-μέλη της Ε.Ε., τη Δανία, την Ισπανία, τη Βρετανία και τη Γαλλία, αλλά και σε Ιρλανδία, Ολλανδία, Πολωνία και Πορτογαλία.

Οι μειώσεις στις ποσοστώσεις επιβάλλονται σε ετήσια βάση, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των θαλάσσιων πόρων της ενωμένης Ευρώπης.

«Αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί στην αγώνα μας κατά της υπεραλίευσης, πρέπει να εφαρμόσουμε τους κανόνες κατά γράμμα», δήλωσε η αρμόδια επίτροπος Μαρία Δαμανάκη.

skai.gr